Konsultants

» Likumi, noteikumi
» Likumu skaidrojumi
» Sagatavošanas process reģistrācijai zemesgrāmatā
» Informatīvie izdevumi
» Dokumentu anulācija un grozījumi
» Kooperatīvās sabiedrības
» Kooperatīvās mājas reģistrācija zemesgrāmatā
» Secība, kādā tiek privatizēts kopējais (komunālais) dzīvoklis
» Viendzīvokļa mājas privatizācija
» Neapdzīvojamās telpas, mākslinieku darbnīcas privatizācija
» Garāžu privatizācija
» Iepirkumu plāns 2015.gadam
» Iepirkumu plāns 2016.gadam
» Iepirkumu plāns 2017.gadam
» Iepirkumu plāns 2018.gadam
» Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pakalpojumu apraksts saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu elektronisko kopkatalogu