Viendzīvokļa mājas privatizācija.

Viendzīvokļa māja atrodas uz kopīga zemes gabala ar daudzdzīvokļu pašvaldības īpašumā esošu dzīvojamo māju.

Paātrinātajā privatizācijā komisijā jāiesniedz iesniegums un sekojošie dokumenti: 
1. Izziņa par īres un komunālajiem maksājumiem, izziņa, ka nav tiesā celta prasība par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu. 
2. Dzīvokļa inventarizācijas plāns. 
3. Īres līgums ar pielikumiem Nr.1 "Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesībām" un Nr.3 "Rekomendācija" (īres līgums un pielikums Nr.1 reģistrēti Rīgas domes Komunālā departamenta (Mājokļu un vides departamenta) Dzīvokļu pārvaldē). 
4. Jāuzrāda pase.

Plānveida privatizācija notiek kopā ar daudzdzīvokļu māju, un dzīvokļa īpašnieks īpašumā iegūst zemes domājamo daļu no dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala. 
Pēc privatizācijas paziņojuma saņemšanas komisijā jāiesniedz:  
1. Izziņa par īres un komunālajiem maksājumiem, izziņa, ka nav tiesā celta prasība par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu. 
2. Īres līgums ar pielikumiem Nr.1 "Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesībām" un Nr.3 "Rekomendācija" (īres līgums un pielikums Nr.1 reģistrēti Rīgas domes Komunālā departamenta (Mājokļu un vides departamenta)Dzīvokļu pārvaldē). 
3. Jāuzrāda pase.

Viendzīvokļa māja atrodas uz atsevišķa zemes gabala no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Paātrinātajā privatizācijā komisijā jāiesniedz iesniegums un sekojošie dokumenti: 
1. Izziņa par īres un komunālajiem maksājumiem, izziņa, ka nav tiesā celta prasība par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu. 
2. Dzīvokļa inventarizācijas plāns. 
3. Īres līgums ar pielikumiem Nr.1 "Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesībām" un Nr.3 "Rekomendācija" (īres līgums un pielikums Nr.1 reģistrēti Rīgas domes Komunālā departamenta (Mājokļu un vides departamenta)Dzīvokļu pārvaldē). 
4. Jāuzrāda pase. 

Plānveida privatizācijā pēc komisijas paziņojuma saņemšanas jāiesniedz:  
1. Izziņa par īres un komunālajiem maksājumiem, izziņa, ka nav tiesā celta prasība par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu. 
2. Īres līgums ar pielikumiem Nr.1 "Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesībām" un Nr.3 "Rekomendācija" (īres līgums un pielikums Nr.1 reģistrēti Rīgas domes Komunālā departamenta (Mājokļu un vides departamenta)Dzīvokļu pārvaldē). 
3. Jāuzrāda pase.


Vēršam uzmanību uz to, ka, dzīvojamās mājās, kurās Rīgas domes lēmums par mājas privatizācijas uzsākšanu pieņemts pēc 2006.gada 28.februāra, privatizācijas pieteikumu persona var iesniegt mēneša laikā no privatizācijas paziņojuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu.