Informatīvie izdevumi

 • PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMO MĀJU
  PAĀTRINĀTĀ un PLĀNVEIDA PRIVATIZĀCIJA
  Informatīvs buklets

  Rigas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisija, RDZMPK - 2001., Rīga

 

 • SĀKSIM PĀRVALDĪT SAVU
  DZĪVOKĻU ĪPAŠUMU
  Informatīvs buklets

  Rigas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisija, RDZMPK - 2000., Rīga

 

 • MĀJAS APSAIMNIEKOŠANA
  PĒC PRIVATIZĀZIJAS
  Informatīvs buklets

  Rigas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisija, RDZMPK - 2000., Rīga

 

 • KAS JĀZINA DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS UN DZĪVOKĻA ĪPAŠNIEKAM?
  Informatīvs buklets

  Rīgas dzīvojamo māju privatizācijas komisija, RDZMPK - 2000., Rīga

 

 • VISS PAR VALSTS UN PAŠVALDĪBU
  DZĪVOKĻU PRIVATIZĀCIJU
  Informatīvs buklets

  Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija, CDZMPK - 1998., Rīga

 • PRIVATIZĀCIJA RĪGĀ
  Informatīvs buklets

  Rigas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisija, RDZMPK - 1998., Rīga

 • PRIVATIZĒTO DZĪVOJAMO
  MĀJU APSAIMNIEKOŠANA

  Statūti - Līgumi - Skaidrojumi
  Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija,
  CDZMPK - 1998., Rīga

 

 • NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
  PĀRVALDNIEKS

  Rokasgrāmata
  Latvijas Nekustamā īpasuma pārvaldnieku asociācija, NĪPA - 1998., Rīga

 

 • MANS ĪPAŠUMS
  Speciālizlaidums
  Konsultācijas - Skaidrojumi - Padomi
  1998.g. novembris, Rīga