RĪGAS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJAS STRUKTŪRSHĒMA 2012.gads