RDzMPK darbības virzieni
» Dzīvojamo māju privatizācija
» Dzīvokļu un māju reģistrācija Zemesgrāmatā
» Dzīvojamo māju sagatavošana privatizācijai