Jautājiet, mēs Jums atbildēsim!

Šeit Jūs varat pajautāt jebkuru jautājumu, kas attiecas  
uz pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju.

Nav nepareizu vai pareizu jautājumu.

Jautājiet droši, kas Jums uz sirds. Mēs atbildēsim!

Jautājumus varat uzdot 
- rakstot pa e-pastu -
dmpk@riga.lv  
- vai pazvanot pa tālruni - 67012654

Uz veiksmīgu sadarbību!