IZSOLES

is_single_pixel_gif.gif (43 bytes)

 

 

 


 

 
Pieteikuma veidlapa fiziskai personai  |  Pieteikuma veidlapa juridiskai personai 
 
Fiziskas personas pirmpirkuma pieteikums  |   Iesniegums atmaksai

Piedāvājums (veidlapa)


 

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Brīvības iela 152-20B

168,50

EUR 210000,00

EUR 1000,00

EUR 21000,00

EUR 350,00

09.05.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Brīvības ielā 152-20B, Rīgā, noteikta līdz 07.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dzirciema iela 52 k-2-68

362,20

EUR 180000,00

EUR 1000,00

EUR 18000,00

EUR 350,00

09.05.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Dzirciema ielā 52 k-2-68, Rīgā, noteikta līdz 07.05.2018. plkst.l5:00.

 

 

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bruņinieku iela 147-7

59,30

EUR

32000,00

EUR 500,00

EUR 3200,00

EUR 350,00

09.05.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Bruņinieku ielā 147-7, Rīgā, noteikta līdz 07.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Brūžu iela 1A-3

40,60

EUR

8500,00

EUR 300,00

EUR 850,00

EUR 140,00

09.05.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Brūžu ielā 1A-3, Rīgā, noteikta līdz 07.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dzirnavu iela 171-2

29,00

EUR 13000,00

EUR 300,00

EUR 1300,00

EUR 350,00

09.05.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Dzirnavu ielā 171-2, Rīgā, noteikta līdz 07.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 21-15

26,20

EUR 8000,00

EUR 300,00

EUR 800,00

EUR 140,00

09.05.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 21-15, Rīgā, noteikta līdz 07.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hospitāļu iela 3A-35

24,80

EUR 21000,00

EUR 500,00

EUR 2100,00

EUR 350,00

10.05.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Hospitāļu ielā 3A-35, Rīgā, noteikta līdz 07.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ludviķa iela 7-19

60,50

EUR 17500,00

EUR 500,00

EUR 1750,00

EUR 350,00

10.05.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Ludviķa ielā 7-19, Rīgā, noteikta līdz 07.05.2018. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

 

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

 

Lauku iela 5 k-5

18,40

EUR 2400,00

EUR 200,00

EUR 240,00

EUR 50,00

10.05.2018. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Lauku ielā 5 k-5, Rīgā, noteikta līdz 07.05.2018. plkst.l5:00.

 

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

 

Lauku iela 5-8B

37,00

EUR 3200,00

EUR 300,00

EUR 320,00

EUR 80,00

10.05.2018. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Lauku ielā 5-8B, Rīgā, noteikta līdz 07.05.2018. plkst.l5:00.

 

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

 

Lauku iela 5-10B

26,30

EUR 2900,00

EUR 200,00

EUR 290,00

EUR 80,00

10.05.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Lauku ielā 5-10B, Rīgā, noteikta līdz 07.05.2018. plkst.l5:00.

 

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

 

Lauku iela 5-12B

15,20

EUR 2100,00

EUR 200,00

EUR 210,00

EUR 50,00

10.05.2018. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Lauku ielā 5-12B, Rīgā, noteikta līdz 07.05.2018. plkst.l5:00.

 

               Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

 

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Artilērijas iela 66-6

27,90

EUR 17500,00

EUR 300,00

EUR 1750,00

EUR 350,00

22.05.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Artilērijas ielā 66-6, Rīgā, noteikta līdz 17.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Avotu iela 65-16

52,20

EUR 23000,00

EUR 500,00

EUR 2300,00

EUR 350,00

22.05.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Avotu ielā 65-16, Rīgā, noteikta līdz 17.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Āžu iela 12-12

19,90

EUR

10300,00

EUR 300,00

EUR 1030,00

EUR 350,00

22.05.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Āžu ielā 12-12, Rīgā, noteikta līdz 17.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kristapa iela 8-49

17,90

EUR

18500,00

EUR 300,00

EUR 1850,00

EUR 350,00

22.05.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Kristapa ielā 8-49, Rīgā, noteikta līdz 17.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kristapa iela 14-12

16,70

EUR 18300,00

EUR 300,00

EUR 1830,00

EUR 350,00

22.05.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Kristapa ielā 14-12, Rīgā, noteikta līdz 17.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lienes iela 13-9

23,60

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

22.05.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Lienes ielā 13-9, Rīgā, noteikta līdz 17.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Pērnavas iela 56-21

24,00

EUR 12000,00

EUR 300,00

EUR 1200,00

EUR 350,00

23.05.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Pērnavas ielā 56-21, Rīgā, noteikta līdz 17.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Raunas iela 3-1A

33,20

EUR 13500,00

EUR 300,00

EUR 1350,00

EUR 350,00

23.05.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Raunas ielā 3-1A, Rīgā, noteikta līdz 17.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stērstu iela 15-7

17,70

EUR 11100,00

EUR 300,00

EUR 1110,00

EUR 350,00

23.05.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Stērstu ielā 15-7, Rīgā, noteikta līdz 17.05.2018. plkst.l5:00.

 

               Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Viļānu iela 1-8

26,30

EUR 8500,00

EUR 300,00

EUR 850,00

EUR 140,00

23.05.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Viļānu ielā 1-8, Rīgā, noteikta līdz 17.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Zvīņu iela 1-13

43,60

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

23.05.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Zvīņu ielā 1-13, Rīgā, noteikta līdz 17.05.2018. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Altonavas iela 19-2

29,80

EUR 17800,00

EUR 300,00

EUR 1780,00

EUR 350,00

28.05.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Altonavas ielā 19-2, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Amālijas iela 9A-2

20,60

EUR

 7300,00

EUR 300,00

EUR 730,00

EUR 100,00

28.05.2018. plkst.13:20

Pieteikšanās uz objektu Amālijas ielā 9A-2, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Amālijas iela 9A-13

23,30

EUR

7600,00

EUR 300,00

EUR 760,00

EUR 140,00

28.05.2018. plkst.13:40

Pieteikšanās uz objektu Amāijas ielā 9A-13, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Amālijas iela 9A-14

28,70

EUR

9300,00

EUR 300,00

EUR 930,00

EUR 140,00

28.05.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Amālijas ielā 9A-14, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bērzpils iela 73-31

18,80

EUR

9200,00

EUR 300,00

EUR 920,00

EUR 140,00

29.05.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Bērzpils ielā 73-31, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bērzpils iela 73-40

21,60

EUR 11000,00

EUR 300,00

EUR 1100,00

EUR 350,00

29.05.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Bērzpils ielā 73-40, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bērzpils iela 75-6A

10,40

EUR 6000,00

EUR 300,00

EUR 600,00

EUR 100,00

29.05.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Bērzpils ielā 75-6A, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ceļinieku iela 12-5

35,80

EUR 13200,00

EUR 300,00

EUR 1320,00

EUR 350,00

29.05.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Ceļinieku ielā 12-5, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Čiekurkalna 3.šķērslīnija 2-16

24,40

EUR 5800,00

EUR 300,00

EUR 580,00

EUR 100,00

29.05.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Čiekurkalna 3.šķērslīnijā 2-16, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Čiekurkalna 3.šķērslīnija 2A-20

21,00

EUR 5400,00

EUR 300,00

EUR 540,00

EUR 100,00

29.05.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Čiekurkalna 3.šķērslīnijā 2A-20, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavgrīvas iela 55-16

20,40

EUR 4880,00

EUR 300,00

EUR 488,00

EUR 80,00

29.05.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Daugavgrīvas ielā 55-16, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavpils iela 49-25

26,00

EUR 12150,00

EUR 300,00

EUR 1215,00

EUR 350,00

30.05.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Daugavpils ielā 49-25, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavpils iela 49-56

19,80

EUR 14400,00

EUR 300,00

EUR 1440,00

EUR 350,00

30.05.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Daugavpils ielā 49-56, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavpils iela 49-115

27,30

EUR 15750,00

EUR 300,00

EUR 1575,00

EUR 350,00

30.05.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Daugavpils ielā 49-115, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dārza iela 1-2

33,40

EUR 12330,00

EUR 300,00

EUR 1233,00

EUR 350,00

30.05.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Dārza ielā 1-2, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Emmas iela 14-72

12,20

EUR 4050,00

EUR 300,00

EUR 405,00

EUR 80,00

30.05.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Emmas ielā 14-72, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ezera iela 5-8

23,10

EUR 7200,00

EUR 300,00

EUR 720,00

EUR 100,00

30.05.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Ezera ielā 5-8, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 21-14

17,20

EUR 4950,00

EUR 300,00

EUR 495,00

EUR 80,00

31.05.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 21-14, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kalna iela 64-5

19,00

EUR 5850,00

EUR 300,00

EUR 585,00

EUR 100,00

31.05.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Kalna ielā 64-5, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Liepājas iela 37-4

21,00

EUR 6560,00

EUR 300,00

EUR 656,00

EUR 100,00

31.05.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Liepājas ielā 37-4, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

 

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamo telpu:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Limbažu iela 7-51

43,30

EUR 18500,00

EUR 300,00

EUR 1850,00

EUR 350,00

31.05.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Limbažu ielā 7-51, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lubānas iela 17-12

22,90

EUR 6570,00

EUR 300,00

EUR 657,00

EUR 100,00

31.05.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Lubānas ielā 17-12, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lubānas iela 45-18

11,20

EUR 6840,00

EUR 300,00

EUR 684,00

EUR 100,00

31.05.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Lubānas ielā 45-18, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Maskavas iela 137-1A

70,00

EUR 23000,00

EUR 500,00

EUR 2300,00

EUR 350,00

31.05.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Maskavas ielā 137-1A, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Maskavas iela 173-3

27,20

EUR 6300,00

EUR 300,00

EUR 630,00

EUR 100,00

04.06.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Maskavas ielā 173-3, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Meldru iela 10-74

10,70

EUR 7650,00

EUR 300,00

EUR 765,00

EUR 140,00

04.06.2018. plkst.13:20

Pieteikšanās uz objektu Meldru ielā 10-74, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rītupes iela 12-33

26,30

 

EUR 11800,00

EUR 300,00

EUR 1180,00

EUR 350,00

04.06.2018. plkst.13:40

Pieteikšanās uz objektu Rītupes ielā 12-33, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ropažu iela 93-3

27,90

 

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

04.06.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Ropažu ielā 93-3, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rūpnīcas iela 15-8

79,50

EUR 31000,00

EUR 500,00

EUR 3100,00

EUR 350,00

05.06.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Rūpnīcas ielā 15-8, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sīmaņa iela 16-37

16,40

EUR 6210,00

EUR 300,00

EUR 621,00

EUR 100,00

05.06.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Sīmaņa ielā 16-37, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 22-59

38,20

EUR 22500,00

EUR 500,00

EUR 2250,00

EUR 350,00

05.06.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 22-59, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stopiņu iela 2-27

24,10

EUR 12150,00

EUR 300,00

EUR 1215,00

EUR 350,00

05.06.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Stopiņu ielā 2-27, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stopiņu iela 2-29

28,70

EUR 14310,00

EUR 300,00

EUR 1431,00

EUR 350,00

05.06.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Stopiņu ielā 2-29, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Struteles iela 4-4

18,00

EUR 9600,00

EUR 300,00

EUR 960,00

EUR 140,00

05.06.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Struteles ielā 4-4, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ūnijas iela 34-12

39,20

EUR 8320,00

EUR 300,00

EUR 832,00

EUR 140,00

05.06.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Ūnijas ielā 34-12, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ziemeļu iela 16-7

24,50

EUR 11500,00

EUR 300,00

EUR 1150,00

EUR 350,00

06.06.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Ziemeļu ielā 16-7, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

               Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Suntažu iela 4-4

27,20

EUR 19000,00

EUR 300,00

EUR 1900,00

EUR 350,00

06.06.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Suntažu ielā 4-4, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augļu iela 1A-1

Augļu iela 1A-1A

Augļu iela 1A-2

Augļu iela 1A-4

Augļu iela 1A-5

Augļu iela 1A-6

Augļu iela 1A-7

Augļu iela 1A-8

22,90

22,90

23,60

23,60

23,50

23,50

23,20

23,00

EUR 40000,00

EUR 500,00

EUR 4000,00

EUR 350,00

06.06.2018. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Augļu ielā 1A-1, Rīgā, Augļu ielā 1A-1A, Rīgā, Augļu ielā 1A-2, Rīgā, Augļu ielā 1A-4, Rīgā, Augļu ielā 1A-5, Rīgā, Augļu ielā 1A-6, Rīgā, Augļu ielā 1A-7, Rīgā, Augļu ielā 1A-8, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ezera iela 21-31

15,00

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

06.06.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Ezera ielā 21-31, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Gaigalas iela 13-24

27,20

EUR

6000,00

EUR 300,00

EUR 600,00

EUR 100,00

06.06.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Gaigalas ielā 13-24, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jaunciema gatve 159-12

27,60

EUR

6000,00

EUR 300,00

EUR 600,00

EUR 100,00

06.06.2018. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Jaunciema gatvē 159-12, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Maskavas iela 137-2A

38,70

EUR 13500,00

EUR 300,00

EUR 1350,00

EUR 350,00

06.06.2018. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Maskavas ielā 137-2A, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ormaņu iela 6A-4

34,10

EUR 24000,00

EUR 500,00

EUR 2400,00

EUR 350,00

07.06.2018. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Ormaņu ielā 6A-4, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Skodas iela 15-17

20,50

EUR

6800,00

EUR 300,00

EUR 680,00

EUR 100,00

07.06.2018. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Skodas ielā 15-17, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Strazdu iela 2-8

35,60

EUR 11000,00

EUR 300,00

EUR 1100,00

EUR 350,00

07.06.2018. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Strazdu ielā 2-8, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Talsu iela 5A-7

36,80

EUR 26000,00

EUR 500,00

EUR 2600,00

EUR 350,00

07.06.2018. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Talsu ielā 5A-7, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Talsu iela 5A-8

33,40

EUR 24500,00

EUR 500,00

EUR 2450,00

EUR 350,00

07.06.2018. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Talsu ielā 5A-8, Rīgā, noteikta līdz 24.05.2018. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

 

RDzMPK, tālr. 67012639, e-pasts: dzivoklis@rdzmpk.lv