IZSOLES

is_single_pixel_gif.gif (43 bytes)

 

 

 


 
Pieteikuma veidlapa fiziskai personai  |  Pieteikuma veidlapa juridiskai personai 

Piedāvājums (veidlapa)


 

 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Biķernieku iela 250-1

12,00

EUR 3360,00

EUR 300,00

EUR 336,00

EUR 80,00

24.07.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Biķernieku ielā 250-1, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 21-15

26,20

EUR 11520,00

EUR 300,00

EUR 1152,00

EUR 350,00

24.07.2017. plkst.13:20

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 21-15, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ieroču iela 6-3

31,90

EUR 13500,00

EUR 300,00

EUR 1350,00

EUR 350,00

24.07.2017. plkst.13:40

Pieteikšanās uz objektu Ieroču ielā 6-3, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lāčplēša iela 129A-3

26,80

EUR 16650,00

EUR 500,00

EUR 1665,00

EUR 350,00

24.07.2017. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Lāčplēša ielā 129A-3, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lēdurgas iela 10-19A

40,80

EUR 10980,00

EUR 300,00

EUR 1098,00

EUR 350,00

25.07.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Lēdurgas ielā 10-19A, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Limbažu iela 1-19

35,20

EUR

10800,00

EUR

300,00

EUR

1080,00

EUR

350,00

25.07.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Limbažu ielā 1-19, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Melnsila iela 9-18

24,40

EUR 15500,00

EUR 500,00

EUR 1550,00

EUR 350,00

25.07.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Melnsila ielā 9-18, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sarkandaugavas iela 33-3

36,20

EUR 10080,00

EUR 300,00

EUR 1008,00

EUR 350,00

25.07.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Sarkandaugavas ielā 33-3, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sarkandaugavas iela 33-5

63,10

EUR 17550,00

EUR 300,00

EUR 1755,00

EUR 350,00

25.07.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Sarkandaugavas ielā 33-5, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 16-8

36,50

EUR 22500,00

EUR 300,00

EUR 2250,00

EUR 350,00

25.07.2017. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 16-8, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 16-42

37,80

EUR 20250,00

EUR 500,00

EUR 2025,00

EUR 350,00

25.07.2017. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 16-42, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 16-91

38,40

EUR 20250,00

EUR 500,00

EUR 2025,00

EUR 350,00

26.07.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 16-91, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 16-100

39,30

EUR 20250,00

EUR 500,00

EUR 2025,00

EUR 350,00

26.07.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 16-100, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Viļņas iela 9-5

29,70

EUR 4950,00

EUR 300,00

EUR 495,00

EUR 80,00

26.07.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Viļņas ielā 9-5, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neapdzīvojamās telpas:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Brīvības iela 152-20B

168,50

EUR 378900,00

EUR 1000,00

EUR 37890,00

EUR 350,00

26.07.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Brīvības ielā 152-20B, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dzirciema iela 52 k-2-68

362,20

EUR 246160,00

EUR 1000,00

EUR 24616,00

EUR 350,00

26.07.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Dzirciema ielā 52 k-2-68, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neapdzīvojamās telpas (istabas):

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-36

18,20

EUR 7500,00

EUR 300,00

EUR 750,00

EUR 100,00

26.07.2017. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-36, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-44

18,30

EUR 5500,00

EUR 300,00

EUR 550,00

EUR 100,00

26.07.2017. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-44, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-84

18,20

EUR 5500,00

EUR 300,00

EUR 550,00

EUR 100,00

26.07.2017. plkst.14:30

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-84, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Čiekurkalna 3.šķērslīnija 2-14

26,40

EUR 4900,00

EUR 300,00

EUR 490,00

EUR 80,00

27.07.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Čiekurkalna 3.šķērslīnijā 2-14, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kuldīgas iela 45A-10

30,50

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

27.07.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Kuldīgas ielā 45A-10, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ludviķa iela 1-3

21,50

EUR 9500,00

EUR 300,00

EUR 950,00

EUR 140,00

27.07.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Ludviķa ielā 1-3, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mārtiņa iela 4-1A

37,20

EUR 18500,00

EUR 500,00

EUR 1850,00

EUR 350,00

27.07.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Mārtiņa ielā 4-1A, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Viļņas iela 9-1A

24,80

EUR 4500,00

EUR 300,00

EUR 450,00

EUR 80,00

27.07.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Viļņas ielā 9-1A, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Miglas iela 1B-8

33,80

EUR 7800,00

EUR 300,00

EUR 780,00

EUR 140,00

27.07.2017. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Miglas ielā 1B-8, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ogļu iela 34-1

30,40

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

27.07.2017. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Ogļu ielā 34-1, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sīmaņa iela 6-4

19,30

EUR 7600,00

EUR 300,00

EUR 760,00

EUR 140,00

27.07.2017. plkst.14:30

Pieteikšanās uz objektu Sīmaņa ielā 6-4, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 16-56

37,00

EUR 16200,00

EUR 300,00

EUR 1620,00

EUR 350,00

31.07.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Stirnu ielā 16-56, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neapdzīvojamo telpu:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Maskavas iela 150-1A

19,50

EUR 4900,00

EUR 300,00

EUR 490,00

EUR 80,00

31.07.2017. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Maskavas ielā 150-1A, Rīgā, noteikta līdz 18.07.2017. plkst.l5:00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina nekustamā īpašuma – dzīvokļa domājamās daļas:

Adrese

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mārupes iela 39-9

EUR 7600,00

EUR 300,00

EUR 760,00

EUR 140,00

01.08.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz nekustamā īpašuma – dzīvokļa Mārupes ielā 39-9, Rīgā, 1770/7570 domājamām daļām noteikta līdz 25.07.2017. plkst.15:00. Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

 

 

Adrese

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Buļļu iela 43 k-5-19

EUR 7600,00

EUR 300,00

EUR 760,00

EUR 140,00

01.08.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz nekustamā īpašuma – dzīvokļa Buļļu ielā 43 k-5-19, Rīgā, 1551/4645 domājamām daļām noteikta līdz 25.07.2017. plkst.15:00. Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

 

 

             

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bruņinieku iela 147-7

59,30

EUR 41500,00

EUR 500,00

EUR 4150,00

EUR 350,00

01.08.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Bruņinieku ielā 147-7, Rīgā, noteikta līdz 25.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Brūžu iela 1A-3

40,60

EUR 11100,00

EUR 300,00

EUR 1110,00

EUR 350,00

01.08.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Brūžu iela 1A-3, Rīgā, noteikta līdz 25.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dzērbenes iela 1-8

48,60

EUR 31500,00

EUR 500,00

EUR 3150,00

EUR 350,00

01.08.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Dzērbenes ielā 1-8, Rīgā, noteikta līdz 25.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dzirnavu iela 171-2

29,00

EUR 19500,00

EUR 500,00

EUR 1950,00

EUR 350,00

01.08.2017. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Dzirnavu ielā 171-2, Rīgā, noteikta līdz 25.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Gardenes iela 4-31

13,80

EUR 6300,00

EUR 300,00

EUR 630,00

EUR 100,00

02.08.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Gardenes ielā 4-31, Rīgā, noteikta līdz 25.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Matīsa iela 52A-13

23,30

EUR

16500,00

EUR

500,00

EUR

1650,00

EUR

350,00

02.08.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Matīsa ielā 52A-13, Rīgā, noteikta līdz 25.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ojāra Vācieša iela 12-5

36,60

EUR 11900,00

EUR 300,00

EUR 1190,00

EUR 350,00

02.08.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Ojāra Vācieša ielā 12-5, Rīgā, noteikta līdz 25.07.2017. plkst.l5:00.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neapdzīvojamās telpas (istabas):

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-75

18,40

EUR 6500,00

EUR 300,00

EUR 650,00

EUR 100,00

02.08.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-75, Rīgā, noteikta līdz 25.07.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-80

17,90

EUR 6500,00

EUR 300,00

EUR 650,00

EUR 100,00

02.08.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-80, Rīgā, noteikta līdz 25.07.2017. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rencēnu iela 12-1

Rencēnu iela 12-2

Rencēnu iela 12-3

Rencēnu iela 12-4

Rencēnu iela 12-8

Rencēnu iela 12-10

Rencēnu iela 12-11

Rencēnu iela 12-1A

11,80

11,30

15,80

15,90

50,00

33,90

 

30,10

 

25,00

 

EUR 37800,00

EUR

1500,00

EUR

3780,00

EUR

350,00

02.08.2017. plkst.13:30

              Pieteikšanās uz objektu Rencēnu ielā 12-1, Rencēnu ielā 12-2, Rencēnu ielā 12-3, Rencēnu ielā 12-4, Rencēnu ielā 12-8, Rencēnu ielā 12-10, Rencēnu ielā 12-11, un Rencēnu ielā 12-1A, Rīgā, noteikta līdz 25.07.2017. plkst.l5:00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Krāsotāju iela 29 – 4

Krāsotāju iela 29 – 5

Krāsotāju iela 29 – 7

46,40

51,90

28,50

EUR 5800,00

EUR 500,00

EUR 580,00

EUR 100,00

07.08.2017. plkst.13:00

Pieteikšanās uz objektu, Krāsotāju ielā 29-4, Rīgā, Krāsotāju ielā 29-5, Rīgā, Krāsotāju ielā 29-7, Rīgā, noteikta līdz 03.08.2017. plkst.l5:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neapdzīvojamo telpu:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Krāsotāju iela 31

111,70

EUR 19600,00

EUR 300,00

EUR 1960,00

EUR 350,00

07.08.2017. plkst.13:30

Pieteikšanās uz objektu Krāsotāju ielā 31, Rīgā, noteikta līdz 03.08.2017. plkst.l5:00.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

nekustamo īpašumu:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mangaļsalas iela 21

901,10

EUR 46000,00

EUR 500,00

EUR 4600,00

EUR 350,00

07.08.2017. plkst.14:00

Pieteikšanās uz objektu Mangaļsalas ielā 21, Rīgā, noteikta līdz 03.08.2017. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

 

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neapdzīvojamās telpas (istabas):

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-41

17,60

EUR 4950,00

EUR 300,00

EUR 495,00

EUR 80,00

08.08.2017. plkst.10:00

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-41, Rīgā, noteikta līdz 01.08.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-82

17,70

EUR 4950,00

EUR 300,00

EUR 495,00

EUR 80,00

08.08.2017. plkst.10:30

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-82, Rīgā, noteikta līdz 01.08.2017. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

 

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina

neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jaunciema gatve 167-14

19,20

EUR 2520,00

EUR 200,00

EUR 252,00

EUR 80,00

08.08.2017. plkst.11:00

Pieteikšanās uz objektu Jaunciema gatvē 167-14, Rīgā, noteikta līdz 01.08.2017. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mazā Piena iela 4-5/6

58,00

EUR 10200,00

EUR 300,00

EUR 1020,00

EUR 350,00

08.08.2017. plkst.11:30

Pieteikšanās uz objektu Mazajā Piena ielā 4-5/6, Rīgā, noteikta līdz 01.08.2017. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt šīs lapas augšdaļā esošajā saitē, vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

RDzMPK, tālr. 67012639, e-pasts: dzivoklis@rdzmpk.lv