Dokumentu anulācija un grozījumi.

8.kabinetā pirmdienās no 14. 00 – 18. 00  
un trešdienās no 9.00 – 12.00.

1. Ja iedzīvotāji iesnieguši dokumentus uz paātrināto dzīvokļu privatizāciju, bet saņēmuši pilnās privatizācijas paziņojumu un komisija vēl nav pieņēmusi lēmumu par paātrināto privatizāciju, paši komisijas darbinieki šos dokumentus pārformē uz plānveida privatizāciju.

Ja komisija pieņēmusi lēmumu par dzīvokļa paātrināto privatizāciju, dzīvokļa īpašniekam nākas samaksāt uzrādītos sertifikātus un 20 Ls un saņemt “zaļo apliecību” jeb līdz galam noformēt paātrināto privatizāciju.

2. Ja lēmums par paātrināto privatizāciju jau komisijā pieņemts, bet cilvēks pēkšņi grib mainīt dzīvokļa īpašnieku, komisija anulē Jūsu pašu iepriekšējo vienošanos. Uz komisiju ir jānāk atkārtoti visiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem, līdzi ņemot:

  • pases,
  • maksājuma paziņojumu,
  • komisijas lēmumu par paātrināto privatizāciju.

3. Ja maksājums jau ir veikts un privatizācija noformēta līdz galam, tomēr ģimene ir pārdomājusi un grib mainīt dzīvokļa īpašnieku, tad īpašuma subjektu var izmainīt tikai pie notāra.

Ja īpašuma apliecību nākas anulēt, to dara tiesas ceļā.

NB! Anulējot lēmumu vai vienošanos, iepriekšējā dokumentu pakete paliek komisijas arhīvā, un dzīvokļa īrniekam visi dokumenti namu pārvaldē jāizņem no jauna un no jauna jāiesniedz komisijā, vēlreiz visiem ģimenes locekļiem vienojoties. Tātad visiem ģimenes locekļiem jānāk 2 reizes - vienu reizi atcelt iepriekšējo vienošanos, otru reizi iesniegt dokumentus un no jauna vienoties par citu īpašnieku.