Aktualitātes


»

Jums atbild komisijas priekšsēdētāja R.Freimane

» Rasma Freimane par dzīvojamo māju privatizācijas procesu
» Dzīvojamo māju privatizācijas procesa rezultāti
» 2014.gadā privatizācijā nodoto māju saraksts
» Jautājiet, mēs Jums atbildēsim!
» Izsoles
» Iepirkumi
» Pretkorupcijas pasākumu plāns 2014.gadam (Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2014.gadā)
» Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2015.gadā
» Pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.gadam
» Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016.gadā
» Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana
» Lēmumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala projekta apstiprināšanu
» Vakances