Aktualitātes


Informējam, ka šobrīd norit darbs pie Rīgas pilsētas pašvaldības un tās struktūrvienību statusa izmaiņām Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, no 2018.gada 1.aprīļa notiks rekvizītu maiņa:

Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu konts: reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS, kods NDEALV2X, IBAN konts LV43NDEA0022000000000 vai Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu konts: reģistrācijas Nr.90011524360, AS „SEB banka”, konts LV84UNLA0022000000000.

»

Jums atbild komisijas priekšsēdētāja R.Freimane

» Rasma Freimane par dzīvojamo māju privatizācijas procesu
» Dzīvojamo māju privatizācijas procesa rezultāti
» Privatizācijā nodoto māju saraksts
» Jautājiet, mēs Jums atbildēsim!
» Izsoles
» Iepirkumi
» Pretkorupcijas pasākumu plāns 2014.gadam (Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2014.gadā)
» Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2015.gadā
» Pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.gadam
» Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016.gadā
» Pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.gadam
» Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana
» Lēmumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala projekta apstiprināšanu
» Vakances