• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Privatizācija


Dzīvojamo māju privatizācijas procesa rezultāti līdz 2018.gada 1.jūlijam

Rīgas dzīvojamo maju privatizacijas
procesa pamatrādītāji

Plānveida privatizācija Paātrinātā privatizācija
Māju skaits Dzīvokļu sk. Māju skaits Dzīvokļu sk.

Privatizējamās pašvaldības mājas

5232

176124

4685

123230

Privatizācijas sagatavošanai nodotās mājas

5231

176116

4676

123096

Zemesgrāmatā ierakstītās mājas

5223

176099

4680

123220

Ar Rīgas domes lēmumu privatizējamās mājas

5231

176123

4685

123230

Privatizācijai piedāvātās mājas

5216

175902

4750

128381

Mājas ar noslēgtiem pirkuma līgumiem

5192

167131

4712

120540

Pilnībā privatizētas mājas

2385

50876

944

10776Uzziņa par zemes privatizāciju DZĪKS

Darba saturs

Lēmumu skaits

Māju skaits

Reģistrēto pieteikumu uz zemes privatizāciju skaits

 

510

Rīgas domes lēmumprojektu gatavošanā esošie

5

5

Pieņemtie Rīgas domes lēmumi par zemes privatizāciju

157

255

Paziņojumu gatavošanā esošo skaits  

8

Izsūtīto privatizācijas paziņojumu skaits  

247


Privatizācijā nodoto māju saraksti

Kooperatīvai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamie zemes gabali, kas nodoti privatizācijai

Pašvaldības īpašumā esoša zemes gabala privatizācija pēc privatizācijas ierobežojumu atcelšanas