• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Izsoles

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamo telpu:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Aptiekas iela 8-110, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4969

150,4

89100,00

1000,00

8910,00

350,00

31.10.2019. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 28.10.2019. plkst.15:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Alekša iela 11-11, Rīga, kadastra Nr. 0100 905 0789

56,2

22950,00

500,00

2295,00

350,00

31.10.2019. plkst.10:30

Brīvības gatve 375-3, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1357

17,8

10800,00

300,00

1080,00

350,00

31.10.2019. plkst.11:00

Čiekurkalna 4.šķērslīnija 20-7, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 6966

24,8

5920,00

300,00

592,00

100,00

31.10.2019. plkst.11:30

Emmas iela 14-1, Rīga, kadastra Nr. 0100 915 0398

13

4240,00

300,00

424,00

80,00

31.10.2019. plkst.13:00

Emmas iela 14-14, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4303

12,5

4080,00

300,00

408,00

80,00

31.10.2019. plkst.13:30

Emmas iela 14-17, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4237

13,7

3920,00

200,00

392,00

80,00

04.11.2019. plkst.13:00

Jaunciema gatve 157-11, Rīga, kadastra Nr. 0100 919 9421

21,6

3280,00

300,00

328,00

80,00

04.11.2019. plkst.13:20

Jaunciema gatve 163-13, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1268

43,6

6240,00

300,00

624,00

100,00

04.11.2019. plkst.13:40

Jelgavas iela 52-24, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 5961

24,2

10500,00

300,00

1050,00

350,00

04.11.2019. plkst.14:00

Matīsa iela 82-5, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9031

28,3

9520,00

300,00

952,00

140,00

05.11.2019. plkst.10:00

Saldus iela 10-5, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 8673

25,8

4480,00

300,00

448,00

80,00

05.11.2019. plkst.10:30

Sarkandaugavas iela 33-17, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9059

30,8

11610,00

300,00

1161,00

350,00

05.11.2019. plkst.11:00

Sīmaņa iela 3A-31, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1276

18,5

6000,00

300,00

600,00

100,00

05.11.2019. plkst.11:30

Sīmaņa iela 3A-40, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1490

23,3

6560,00

300,00

656,00

100,00

05.11.2019. plkst.13:00

Tallinas iela 75A-12, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1499

25,3

9450,00

300,00

945,00

140,00

05.11.2019. plkst.13:30

Vēja iela 20-6, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4666

Vēja iela 20-6A, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4616

26,6

 

 

20,2

22050,00

500,00

2205,00

350,00

06.11.2019. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 28.10.2019. plkst.15:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neapdzīvojamo telpu:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Pirts iela 13-49C, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4598

99,5

10500,00

300,00

1050,00

350,00

06.11.2019. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 28.10.2019. plkst.15:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Katrīnas dambis 22-32, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4171

142,7

59000,00

500,00

5900,00

350,00

06.11.2019. plkst.11:00

Grants iela 24-4, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 8430

36,3

8000,00

300,00

800,00

140,00

06.11.2019. plkst.11:30

Irlavas iela 1-1, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 8031

21

10800,00

300,00

1080,00

350,00

06.11.2019. plkst.13:00

Zvīņu iela 3-7, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 3784

58,7

15000,00

300,00

1500,00

350,00

06.11.2019. plkst.13:30

Malēju iela 4A-24, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 3423

17,8

4000,00

200,00

400,00

80,00

07.11.2019. plkst.10:00

Malēju iela 4A-25, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 3782

17,4

4000,00

200,00

400,00

80,00

07.11.2019. plkst.10:30

Malēju iela 4A-26, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 3414

17,4

4000,00

200,00

400,00

80,00

07.11.2019. plkst.11:00

Malēju iela 4A-35, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4115

17,7

4000,00

200,00

400,00

80,00

07.11.2019. plkst.11:30

Malēju iela 4A-43, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 3787

17,3

4000,00

200,00

400,00

80,00

07.11.2019. plkst.13:00

Malēju iela 4A-48, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 3412

17,4

4000,00

200,00

400,00

80,00

07.11.2019. plkst.13:30

Malēju iela 4A-49, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 3424

17,5

4000,00

200,00

400,00

80,00

07.11.2019. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 28.10.2019. plkst.15:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Biķernieku iela 266-4, Rīga, kadastra Nr0100 925 6022

27,9

6480,00

300,00

648,00

100,00

11.11.2019. plkst.13:00

Krišjāņa Barona iela 140A-19, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1281

28,1

11250,00

300,00

1125,00

350,00

11.11.2019. plkst.13:20

Čiekurkalna 2.līnija 24-9, Rīga, kadastra Nr. 0100 921 6788

24,6

6930,00

300,00

693,00

100,00

11.11.2019. plkst.13:40

Jersikas iela 25-7, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 8796

28,2

7056,00

300,00

705,60

100,00

11.11.2019. plkst.14:00

Augusta Dombrovska iela 11-7, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1493

13,6

4240,00

200,00

424,00

80,00

12.11.2019. plkst.10:00

Augusta Dombrovska iela 11-32, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 0670

13,2

3920,00

200,00

392,00

80,00

12.11.2019. plkst.10:30

Augusta Dombrovska iela 11-51, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1497

13,9

4160,00

200,00

416,00

80,00

12.11.2019. plkst.11:00

Augusta Dombrovska iela 11-61, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1492

12,5

3760,00

200,00

376,00

80,00

12.11.2019. plkst.11:30

Kuldīgas iela 45A-12, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 1714

13,1

3840,00

300,00

384,00

80,00

12.11.2019. plkst.13:00

Kuldīgas iela 45A-18, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 1703

19,7

5120,00

300,00

512,00

100,00

12.11.2019. plkst.13:30

Kaķasēkļa dambis 20-15, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 8133,

Kaķasēkļa dambis 20-16, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 8126

17,2

 

21

2080,00

200,00

208,00

50,00

13.11.2019. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 05.11.2019. plkst.15:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Emmas iela 14-60, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 6884

12,9

3500,00

200,00

350,00

80,00

13.11.2019. plkst.10:30

Emmas iela 14-56, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9942

12,6

1500,00

100,00

150,00

50,00

13.11.2019. plkst.11:00

Emmas iela 14-66, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9797

11,4

1500,00

100,00

150,00

50,00

13.11.2019. plkst.11:30

Emmas iela 14-68, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9796

13,4

1500,00

100,00

150,00

50,00

13.11.2019. plkst.13:00

Ziemeļu iela 12-12, Rīga, kadastra Nr. 0100 921 2798

30,2

6600,00

300,00

660,00

100,00

13.11.2019. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 05.11.2019. plkst.15:00.