• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Izsoles

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atsauc Latvijas Republikas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” 13.02.2020. publikācijas tekstu:

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Braila iela 1-26, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 6893

19,8

11520,00

300,00

1152,00

350,00

23.03.2020. plkst.13:00

Braila iela 1-36, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2478

11

5310,00

300,00

531,00

100,00

23.03.2020. plkst.13:20

Burtnieku iela 33-238, Rīga, kadastra Nr. 0100 994 9970

18,2

11790,00

300,00

1179,00

350,00

23.03.2020. plkst.13:40

Krāslavas iela 34-25, Rīga, kadastra Nr. 0100 920 2214

36,9

21150,00

500,00

2115,00

350,00

23.03.2020. plkst.14:00

Kristapa iela 10-69, Rīga, kadastra Nr.0100 905 0074

17,7

17550,00

500,00

1755,00

350,00

24.03.2020. plkst.10:00

Kristapa iela 10-107, Rīga, kadastra Nr. 0100 905 0534

12,3

14670,00

500,00

1467,00

350,00

24.03.2020. plkst.10:30

Lāčplēša iela 118-16, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 8782

22

17820,00

500,00

1782,00

350,00

24.03.2020. plkst.11:00

Miera iela 32-4, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2246

60

44550,00

500,00

4455,00

350,00

24.03.2020. plkst.11:30

Staraja Rusas iela 26-39, Rīga, kadastra Nr. 0100 905 2554

31

26190,00

500,00

2619,00

350,00

24.03.2020. plkst.13:00

Stopiņu iela 12-8, Rīga, kadastra Nr. 0100 917 0331

24,2

9720,00

300,00

972,00

140,00

24.03.2020. plkst.13:30

Vārnu iela 4-16, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2105

30,4

16470,00

500,00

1647,00

350,00

25.03.2020. plkst.10:00

Volguntes iela 17-1, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 8683

52,8

35820,00

500,00

3582,50

350,00

25.03.2020. plkst.10:30

Strūgu iela 3-13, Rīga, kadastra Nr. 0100 921 3576

42,8

34920,00

500,00

3492,00

350,00

25.03.2020. plkst.11:00

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamo telpu:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Mazā Bauskas iela 30-3, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2981

38,4

7120,00

300,00

712,00

100,00

25.03.2020. plkst.11:30

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atsauc Latvijas Republikas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” 21.02.2020. publikācijas tekstu:

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētas neapdzīvojamās telpas (istabas):

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Hāpsalas iela 5-74, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 3777

18,1

5500,00

300,00

550,00

100,00

01.04.2020. plkst.10:00

Hāpsalas iela 5-94, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9637

18,2

5500,00

300,00

550,00

100,00

01.04.2020. plkst.10:30

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Braila iela 1-11, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 3328

18,5

6600,00

300,00

660,00

100,00

01.04.2020. plkst.11:00

Emmas iela 14-11, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4309

13,6

4400,00

300,00

440,00

80,00

01.04.2020. plkst.11:30

Emmas iela 14-15, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4260

13,1

4500,00

300,00

450,00

80,00

01.04.2020. plkst.13:00

Ģertrūdes iela 91A-17, Rīga, kadastra Nr. 0100 921 3527

15,2

15570,00

500,00

1557,00

350,00

01.04.2020. plkst.13:30

Hāpsalas iela 21-18, Rīga, kadastra Nr.0100 926 3329

26,2

7800,00

300,00

780,00

140,00

02.04.2020. plkst.10:00

Ieroču iela 6-7, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4083

17,1

11880,00

300,00

1188,00

350,00

02.04.2020. plkst.10:30

Kuldīgas iela 8-13, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 5963

21,7

12870,00

300,00

1287,00

350,00

02.04.2020. plkst.11:00

Lubānas iela 17-6, Rīga, kadastra Nr. 0100 918 8525

24,2

9900,00

300,00

990,00

140,00

02.04.2020. plkst.11:30

Meldru iela 10-49, Rīga, kadastra Nr. 0100 914 9126

17,2

13050,00

300,00

1305,00

350,00

02.04.2020. plkst.13:00

Pirts iela 13-47, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 3318

18,1

2100,00

200,00

210,00

50,00

02.04.2020. plkst.13:30

Robežu iela 42-2, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2980

30,2

12690,00

300,00

1269,00

350,00

02.04.2020. plkst.14:00

Sarkandaugavas iela 33-27, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9186

32,7

13500,00

300,00

1350,00

350,00

06.04.2020. plkst.13:00

Sarkandaugavas iela 33-44, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9185

27

11900,00

300,00

1190,00

350,00

06.04.2020. plkst.13:20

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētu dzīvokli:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Hāpsalas iela 21-20, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 5180

26,5

6500,00

300,00

650,00

100,00

06.04.2020. plkst.13:40

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neapdzīvojamo telpu:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Aptiekas iela 8-110, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4969

150,4

99000,00

500,00

9900,00

350,00

06.04.2020. plkst.14:00

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atsauc Latvijas Republikas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” 02.03.2020. publikācijas tekstu:

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētas neapdzīvojamās telpas:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Melnsila iela 12D, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1998

13,8

2100,00

200,00

210,00

50,00

15.04.2020. plkst.10:00

Pērnavas iela 58-3, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 3363

17,1

3200,00

200,00

320,00

80,00

15.04.2020. plkst.10:30

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Alekša iela 11-11, Rīga, kadastra Nr. 0100 905 0789

56,2

20400,00

500,00

2040,00

350,00

15.04.2020. plkst.11:00

Brīvības gatve 375-3, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1357

17,8

9600,00

300,00

960,00

140,00

15.04.2020. plkst.11:30

Rītupes iela 12-29, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 2981

25,5

10350,00

300,00

1035,00

350,00

15.04.2020. plkst.13:00

Ūnijas iela 7-10, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4262

18,7

10800,00

300,00

1080,00

350,00

15.04.2020. plkst.13:30

Emmas iela 14-1, Rīga, kadastra Nr.0100 915 0398

13

2650,00

200,00

265,00

80,00

16.04.2020. plkst.10:00

Emmas iela 14-14, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4303

12,5

2550,00

200,00

255,00

80,00

16.04.2020. plkst.10:30

Emmas iela 14-17, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4237

13,7

2800,00

200,00

280,00

80,00

16.04.2020. plkst.11:00

Emmas iela 14-60, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 6884

12,9

2500,00

200,00

250,00

50,00

16.04.2020. plkst.11:30

Ziemeļu iela 23-8, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 8892

23,5

6840,00

300,00

684,00

100,00

16.04.2020. plkst.13:00

Jaunciema gatve 163-13, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1268

43,6

5460,00

300,00

546,00

100,00

16.04.2020. plkst.13:30

Jelgavas iela 52-24, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 5961

24,2

9450,00

300,00

945,00

140,00

20.04.2020. plkst.13:00

Lielupes iela 1-6, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1994

54,6

14500,00

300,00

1450,00

350,00

20.04.2020. plkst.13:20

Priežu iela 14A-28, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 8327

22,8

4500,00

300,00

450,00

80,00

20.04.2020. plkst.13:40

Prūšu iela 21 k-2-22, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 9519

12,1

14000,00

500,00

1400,00

350,00

20.04.2020. plkst.14:00

Sarkandaugavas iela 33-17, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9059

30,8

11610,00

300,00

1161,00

350,00

21.04.2020. plkst.10:00

Vēja iela 31-4, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2090

79,5

11500,00

300,00

1150,00

350,00

21.04.2020. plkst.10:30

Vēja iela 31-10, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1359

29,3

4500,00

300,00

450,00

80,00

21.04.2020. plkst.10:00

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Čiekurkalna 2.līnija 24-9, Rīga, kadastra Nr. 0100 921 6788

24,6

7700,00

300,00

770,00

140,00

21.04.2020. plkst.11:30

Daugavpils iela 49-45, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9248

33,2

23500,00

500,00

2350,00

350,00

21.04.2020. plkst.13:00

Krišjāņa Barona iela 140A-19, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1281

28,1

12500,00

300,00

1250,00

350,00

21.04.2020. plkst.13:30

Matīsa iela 82A-17, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9027

19,7

10500,00

300,00

1050,00

350,00

21.04.2020. plkst.14:00

 

 

 

Aktuālās izsoles:

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Čiekurkalna 1.līnija 49A-8, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 8163

26

18200,00

500,00

1820,00

350,00

22.04.2020. plkst.10:00

Elijas iela 16-2, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 3122

73,9

44340,00

1000,00

4434,00

350,00

22.04.2020. plkst.10:30

Lielā iela 7-1, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2250

75,8

37500,00

1000,00

3750,00

350,00

22.04.2020. plkst.11:00

Mūkusalas iela 35-19, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 3321

26,5

18550,00

500,00

1855,00

350,00

22.04.2020. plkst.11:30

Viļņas iela 9-3, Rīga, kadastra Nr.0100 922 9088

18,2

12700,00

300,00

1270,00

350,00

22.04.2020. plkst.13:00

Voleru iela 51-4, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 8184

14,2

9900,00

300,00

990,00

140,00

22.04.2020. plkst.13:30

Darba iela 11A-12, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2091,

Darba iela 11A-13, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2052

15,6

 

 

15,8

16290,00

500,00

1629,00

350,00

23.04.2020. plkst.10:00

Kaķasēkļa dambis 20-15, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 8133,

Kaķasēkļa dambis 20-16, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 8126

17,2

 

 

 

21

1300,00

100,00

130,00

50,00

23.04.2020. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 15.04.2020. plkst.15:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Vaidelotes iela 13-49, Rīga, kadastra Nr.0100 926 3362,

Vaidelotes iela 13A-1, Rīga, kadastra Nr.0100 926 3442

 

71,4

 

 

58,5

116000,00

1000,00

11600,00

350,00

23.04.2020. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 15.04.2020. plkst.15:00.