• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Izsoles

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Tvaika iela 22-7

23,30

 

EUR 5800,00

EUR 300,00

EUR 580,00

EUR 100,00

17.12.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Tvaika ielā 22-7, Rīgā, noteikta līdz 29.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ventspils iela 25-2

23,20

 

EUR 7900,00

EUR 300,00

EUR 790,00

EUR 140,00

17.12.2018. plkst.13:20

 

Pieteikšanās uz objektu Ventspils ielā 25-2, Rīgā, noteikta līdz 29.11.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Viļņas iela 3-9

21,00

 

EUR 7600,00

EUR 300,00

EUR 760,00

EUR 140,00

17.12.2018. plkst.13:40

 

Pieteikšanās uz objektu Viļņas ielā 3-9, Rīgā, noteikta līdz 29.11.2018. plkst.l5:00.

 

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ventspils ielā 27-10

24,60

EUR 13700,00

EUR 300,00

EUR 1370,00

EUR 350,00

17.12.2018. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Ventspils ielā 27-10, Rīgā, noteikta līdz 06.12.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ludzas ielā 36 k-1-23

45,40

EUR 26500,00

EUR 500,00

EUR 2650,00

EUR 350,00

18.12.2018. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Ludzas ielā 36 k-1-23, Rīgā, noteikta līdz 06.12.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska ielā 11-4

13,10

EUR 5100,00

EUR 300,00

EUR 510,00

EUR 100,00

18.12.2018. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-4, Rīgā, noteikta līdz 06.12.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska ielā 11-14

12,80

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

18.12.2018. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-14, Rīgā, noteikta līdz 06.12.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska ielā 11-26

14,40

EUR 5400,00

EUR 300,00

EUR 540,00

EUR 100,00

18.12.2018. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-26, Rīgā, noteikta līdz 06.12.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska ielā 11-29

11,80

EUR 4700,00

EUR 300,00

EUR 470,00

EUR 80,00

18.12.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-29, Rīgā, noteikta līdz 06.12.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska ielā 11-31

13,80

EUR 5400,00

EUR 300,00

EUR 540,00

EUR 100,00

18.12.2018. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-31, Rīgā, noteikta līdz 06.12.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska ielā 11-34

13,60

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

18.12.2018. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-34, Rīgā, noteikta līdz 06.12.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska ielā 11-39

12,50

EUR 5100,00

EUR 300,00

EUR 510,00

EUR 100,00

18.12.2018. plkst.14:30

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-39, Rīgā, noteikta līdz 06.12.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska ielā 11-42

12,80

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

19.12.2018. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-42, Rīgā, noteikta līdz 06.12.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska ielā 11-71

13,50

EUR 5100,00

EUR 300,00

EUR 510,00

EUR 100,00

19.12.2018. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-71, Rīgā, noteikta līdz 06.12.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska ielā 11-72

13,60

EUR 5400,00

EUR 300,00

EUR 540,00

EUR 100,00

19.12.2018. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-72, Rīgā, noteikta līdz 06.12.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska ielā 11-73

13,30

EUR 5200,00

EUR 300,00

EUR 520,00

EUR 100,00

19.12.2018. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-73, Rīgā, noteikta līdz 06.12.2018. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska ielā 11-73B

13,20

EUR 5200,00

EUR 300,00

EUR 520,00

EUR 100,00

19.12.2018. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-73B, Rīgā, noteikta līdz 06.12.2018. plkst.l5:00.

 

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Katrīnas dambis 22-31

319,20

EUR 142000,00

EUR 500,00

EUR 14200,00

EUR 350,00

09.01.2019. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Katrīnas dambī 22-31, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dzirciema iela 52 k-2-68

362,20

EUR 115000,00

EUR 500,00

EUR 11500,00

EUR 350,00

09.01.2019. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Dzirciema ielā 52 k-2-68, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Alekša iela 11-31

25,30

 

EUR 4720,00

EUR 300,00

EUR 472,00

EUR 80,00

09.01.2019. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Alekša ielā 11-31, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavgrīvas iela 68A-35A

50,00

EUR 1620,00

EUR 100,00

EUR 162,00

EUR 50,00

09.01.2019. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektiem Daugavgrīvas ielā 68A-35A, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lauku iela 5-10B

26,30

EUR 2320,00

EUR 200,00

EUR 232,00

EUR 50,00

09.01.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Lauku ielā 5-10B, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lauku iela 5-12B

15,20

 

EUR 1680,00

EUR 150,00

EUR 168,00

EUR 50,00

09.01.2019. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Lauku ielā 5-12B, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Deglava iela 35-3

65,60

 

EUR 39360,00

EUR 500,00

EUR 3936,00

EUR 350,00

10.01.2019. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Deglava ielā 35-3, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Alekša iela 3-5

23,30

 

EUR 6440,00

EUR 300,00

EUR 644,00

EUR 100,00

10.01.2019. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Alekša ielā 3-5, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Alekša iela 4-3

20,10

 

EUR 7350,00

EUR 300,00

EUR 735,00

EUR 100,00

10.01.2019. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Alekša ielā 4-3, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Balvu iela 3-4

18,70

 

EUR 6650,00

EUR 300,00

EUR 665,00

EUR 100,00

10.01.2019. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Balvu ielā 3-4, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bērzpils iela 73-30

15,90

 

EUR 8050,00

EUR 300,00

EUR 805,00

EUR 140,00

10.01.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Bērzpils ielā 73-30, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bērzpils iela 73-45

25,60

 

EUR 13650,00

EUR 300,00

EUR 1365,00

EUR 350,00

10.01.2019. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Bērzpils ielā 73-45, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dagdas iela 3-2

51,60

 

EUR 23600,00

EUR 300,00

EUR 2360,00

EUR 350,00

14.01.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Dagdas ielā 3-2, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Darba iela 11A-1

20,60

 

EUR 11700,00

EUR 300,00

EUR 1170,00

EUR 350,00

14.01.2019. plkst.13:20

 

Pieteikšanās uz objektu Darba ielā 11A-1, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ezera iela 5A-4

24,70

 

EUR 6320,00

EUR 300,00

EUR 632,00

EUR 100,00

14.01.2019. plkst.13:40

 

Pieteikšanās uz objektu Ezera ielā 5A-4, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ezera iela 7-8

48,10

 

EUR 13950,00

EUR 300,00

EUR 1395,00

EUR 350,00

14.01.2019. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Ezera ielā 7-8, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Gardenes iela 4-15

18,90

 

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

15.01.2019. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Gardenes ielā 4-15, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jaunciema gatve 167-10

20,90

 

EUR 7200,00

EUR 300,00

EUR 720,00

EUR 100,00

15.01.2019. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Jaunciema gatvē 167-10, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kalupes iela 11-4

26,20

 

EUR 14320,00

EUR 300,00

EUR 1432,00

EUR 350,00

15.01.2019. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Kalupes ielā 11-4, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kliņģeru iela 2-1

51,90

 

EUR 17190,00

EUR 500,00

EUR 1719,00

EUR 350,00

15.01.2019. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Kliņģeru ielā 2-1, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Krustabaznīcas iela 3-6

29,00

 

EUR 11250,00

EUR 300,00

EUR 1125,00

EUR 350,00

15.01.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Krustabaznīcas ielā 3-6, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lienes iela 27-11

23,90

 

EUR 13320,00

EUR 300,00

EUR 1332,00

EUR 350,00

15.01.2019. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Lienes ielā 27-11, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Matīsa iela 113-3/4

34,00

 

EUR 15660,00

EUR 300,00

EUR 1566,00

EUR 350,00

15.01.2019. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Matīsa ielā 113-3/4, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mārkalnes iela 2 k-5-37

41,90

 

EUR 23040,00

EUR 500,00

EUR 2304,00

EUR 350,00

16.01.2019. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Mārkalnes ielā 2 k-5-37, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Slimnīcas iela 18-8

42,50

 

EUR 11700,00

EUR 300,00

EUR

1170,00

EUR 350,00

16.01.2019. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Slimnīcas ielā 18-8, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Vilhelma Kreslera iela 6-2

64,90

 

EUR 24390,00

EUR 500,00

EUR 2439,00

EUR 350,00

16.01.2019. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Vilhelma Kreslera ielā 6-2, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 7-5

24,20

 

EUR 3000,00

EUR 200,00

EUR 300,00

EUR 80,00

16.01.2019. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 7-5, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 9B-5

23,90

 

EUR 7000,00

EUR 300,00

EUR 700,00

EUR 100,00

16.01.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 9B-5, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-55

13,20

 

EUR 4000,00

EUR 300,00

EUR 400,00

EUR 80,00

16.01.2019. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Augusta Dombrovska ielā 11-55, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Artilērijas iela 43A-20

19,10

 

EUR 12500,00

EUR 300,00

EUR 1250,00

EUR 350,00

16.01.2019. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Artilērijas ielā 43A-20, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Avotu iela 65-16

52,20

 

EUR 17500,00

EUR 300,00

EUR 1750,00

EUR 350,00

17.01.2019. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Avotu ielā 65-16, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavgrīvas šoseja 1B-4A

28,60

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

17.01.2019. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Daugavgrīvas šosejā 1B-4A, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Emmas iela 14-66

11,40

EUR 3500,00

EUR 300,00

EUR 350,00

EUR 80,00

17.01.2019. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Emmas ielā 14-66, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Emmas iela 14-68

13,40

EUR 3500,00

EUR 300,00

EUR 350,00

EUR 80,00

17.01.2019. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Emmas ielā 14-68, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Matīsa iela 82-4

41,70

EUR 19000,00

EUR 300,00

EUR 1900,00

EUR 350,00

17.01.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Matīsa ielā 82-4, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Priežu iela 14A-55

26,40

EUR 9700,00

EUR 300,00

EUR 970,00

EUR 140,00

17.01.2019. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Priežu ielā 14A-55, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sīmaņa iela 3A-20

21,00

EUR 9700,00

EUR 300,00

EUR 970,00

EUR 140,00

17.01.2019. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Sīmaņa ielā 3A-20, Rīgā, noteikta līdz 03.01.2019. plkst.l5:00.

 

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stabu iela 11-20

388,40

EUR 137200,00

EUR 1000,00

EUR 13720,00

EUR 350,00

21.01.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Stabu ielā 11-20, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Alauksta iela 17-5

27,30

 

EUR 13950,00

EUR 500,00

EUR 1395,00

EUR 350,00

21.01.2019. plkst.13:20

 

Pieteikšanās uz objektu Alauksta ielā 17-5, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Avotu iela 60-13

54,90

EUR 45900,00

EUR 500,00

EUR 4590,00

EUR 350,00

21.01.2019. plkst.13:40

 

Pieteikšanās uz objektiem Avotu ielā 60-13, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Avotu iela 70A-11

39,00

EUR 16400,00

EUR 300,00

EUR 1640,00

EUR 350,00

21.01.2019. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Avotu ielā 70A-11, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Āžu iela 12-7

21,70

 

EUR 8000,00

EUR 300,00

EUR 800,00

EUR 140,00

22.01.2019. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Āžu ielā 12-7, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ceļinieku iela 12-7

16,00

 

EUR 6300,00

EUR 300,00

EUR 630,00

EUR 100,00

22.01.2019. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Ceļinieku ielā 12-7, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Čiekurkalna 2.līnija 23-3

18,40

 

EUR 6100,00

EUR 300,00

EUR 610,00

EUR 100,00

22.01.2019. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Čiekurkalna 2.līnijā 23-3, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daudzeses iela 5-8

19,70

 

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

22.01.2019. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Daudzeses ielā 5-8, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dāliju iela 8A-4

24,20

 

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

22.01.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Dāliju ielā 8A-4, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Elijas iela 11-5

47,50

 

EUR 32500,00

EUR 500,00

EUR 3250,00

EUR 350,00

22.01.2019. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Elijas ielā 11-5, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hermaņa iela 5-6

60,20

 

EUR 32000,00

EUR 500,00

EUR 3200,00

EUR 350,00

23.01.2019. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Hermaņa ielā 5-6, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mazā Bauskas iela 30-7

22,50

 

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

23.01.2019. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Mazajā Bauskas ielā 30-7, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Zāģeru iela 6-72

30,10

 

EUR 12800,00

EUR 300,00

EUR 1280,00

EUR 350,00

23.01.2019. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Zāģeru ielā 6-72, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

 

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Limbažu iela 7-51

43,30

 

EUR 13000,00

EUR 300,00

EUR 1300,00

EUR 350,00

23.01.2019. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Limbažu ielā 7-51, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mazā Nometņu iela 88-12

23,40

 

EUR 4400,00

EUR 200,00

EUR 440,00

EUR 80,00

23.01.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Mazajā Nometņu ielā 88-12, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Čiekurkalna 3.šķērslīnija 2A-20

21,00

 

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

23.01.2019. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Čiekurkalna 3.šķērslīnijā 2A-20, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavgrīvas iela 55-16

20,40

 

EUR 3000,00

EUR 200,00

EUR 300,00

EUR 80,00

23.01.2019. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Daugavgrīvas ielā 55-16, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ezera iela 5-8

23,10

 

EUR 3000,00

EUR 200,00

EUR 300,00

EUR 80,00

24.01.2019. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Ezera ielā 5-8, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kuldīgas iela 45A-13

16,30

 

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

24.01.2019. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Kuldīgas ielā 45A-13, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lienes iela 27-12

21,40

 

EUR 13800,00

EUR 300,00

EUR 1380,00

EUR 350,00

24.01.2019. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Lienes ielā 27-12, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ludzas iela 51-10

26,40

 

EUR 7500,00

EUR 300,00

EUR 750,00

EUR 100,00

24.01.2019. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Ludzas ielā 51-10, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rītupes iela 12-33

26,30

 

EUR 7000,00

EUR 300,00

EUR 700,00

EUR 100,00

24.01.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Rītupes ielā 12-33, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Artilērijas iela 66-6

27,90

 

EUR 11500,00

EUR 300,00

EUR 1150,00

EUR 350,00

24.01.2019. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz objektu Artilērijas ielā 66-6, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Āžu iela 12-12

19,90

 

EUR 7500,00

EUR 300,00

EUR

750,00

EUR 100,00

28.01.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Āžu ielā 12-12, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bērzpils iela 73-40

21,60

 

EUR 7500,00

EUR 300,00

EUR 750,00

EUR 100,00

28.01.2019. plkst.13:20

 

Pieteikšanās uz objektu Bērzpils ielā 73-40, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bruņinieku iela 147-7

59,30

 

EUR 19700,00

EUR 500,00

EUR 1970,00

EUR 350,00

28.01.2019. plkst.13:40

 

Pieteikšanās uz objektu Bruņinieku ielā 147-7, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Buļļu iela 10-9

23,50

 

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

28.01.2019. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz objektu Buļļu ielā 10-9, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rītupes iela 12-35

25,50

 

EUR 7000,00

EUR 300,00

EUR 700,00

EUR 100,00

29.01.2019. plkst.10:00

 

Pieteikšanās uz objektu Rītupes ielā 12-35, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rūpnīcas iela 15-8

79,50

 

EUR 19500,00

EUR 500,00

EUR 1950,00

EUR 350,00

29.01.2019. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz objektu Rūpnīcas ielā 15-8, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sīmaņa iela 6-21

22,70

 

EUR 12500,00

EUR 300,00

EUR 1250,00

EUR 350,00

29.01.2019. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz objektu Sīmaņa ielā 6-21, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Valmieras iela 6-3

30,90

EUR 12000,00

EUR 300,00

EUR 1200,00

EUR 350,00

29.01.2019. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz objektu Valmieras ielā 6-3, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Valmieras iela 6-25

25,20

EUR 11500,00

EUR 300,00

EUR 1150,00

EUR 350,00

29.01.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz objektu Valmieras ielā 6-25, Rīgā, noteikta līdz 09.01.2019. plkst.l5:00.

 

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.