• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Izsoles

Dalībnieki, kuri savus pieteikumus un pieteikumiem pievienotos dokumentus uz izsolēm vēlas iesniegt elektroniskā kārtībā, tos sūtīt uz sekojošu e-pasta adresi: izsolesdzmpk@riga.lv 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 9B-5

23,9

EUR 5000,00

EUR 200,00

EUR 500,00

EUR 80,00

18.06.2019. plkst.10:00

Augusta Dombrovska iela 7-5

24,2

EUR 2000,00

EUR 100,00

EUR 200,00

EUR 50,00

18.06.2019. plkst.10:30

Alekša iela 4-3

20,1

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

18.06.2019. plkst.11:00

Avotu iela 65-16

52,2

EUR 13500,00

EUR 300,00

EUR 1350,00

EUR 350,00

18.06.2019. plkst.11:30

Mārkalnes iela 2 k-5-37

41,9

EUR 17000,00

EUR 300,00

EUR 1700,00

EUR 350,00

18.06.2019. plkst.13:00

Emmas iela 14-66

11,4

EUR 2500,00

EUR 200,00

EUR 250,00

EUR 50,00

18.06.2019. plkst.13:30

Emmas iela 14-68

13,4

EUR 2500,00

EUR 200,00

EUR 250,00

EUR 50,00

18.06.2019. plkst.14:00

Vilhelma Kreslera iela 6-2

64,9

EUR 18000,00

EUR 300,00

EUR 1800,00

EUR 350,00

18.06.2019. plkst.14:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 05.06.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393
.

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-3

13,6

EUR 2500,00

EUR 200,00

EUR 250,00

EUR 50,00

11.07.2019. plkst.10:00

Augusta Dombrovska iela 11-9

14,2

EUR 2500,00

EUR 200,00

EUR 250,00

EUR 50,00

11.07.2019. plkst.10:30

Augusta Dombrovska iela 11-10

14,1

EUR 2500,00

EUR 200,00

EUR 250,00

EUR 50,00

11.07.2019. plkst.11:00

Augusta Dombrovska iela 11-11

13,9

EUR 2300,00

EUR 200,00

EUR 230,00

EUR 50,00

11.07.2019. plkst.11:30

Augusta Dombrovska iela 11-12

13,1

EUR 2500,00

EUR 200,00

EUR 250,00

EUR 50,00

11.07.2019. plkst.13:00

Augusta Dombrovska iela 11-13

12,7

EUR 2500,00

EUR 200,00

EUR 250,00

EUR 50,00

11.07.2019. plkst.13:30

Augusta Dombrovska iela 11-15

13,4

EUR 2500,00

EUR 200,00

EUR 250,00

EUR 50,00

11.07.2019. plkst.14:00

Augusta Dombrovska iela 11-18

13,5

EUR 2500,00

EUR 200,00

EUR 250,00

EUR 50,00

15.07.2019. plkst.13:00

Augusta Dombrovska iela 11-23

13,1

EUR 3300,00

EUR 200,00

EUR 330,00

EUR 80,00

15.07.2019. plkst.13:20

Augusta Dombrovska iela 11-24

13,7

EUR 3600,00

EUR 200,00

EUR 360,00

EUR 80,00

15.07.2019. plkst.13:40

Augusta Dombrovska iela 11-36

12,7

EUR 3300,00

EUR 200,00

EUR 330,00

EUR 80,00

15.07.2019. plkst.14:00

Augusta Dombrovska iela 11-50

13,8

EUR 3600,00

EUR 200,00

EUR 360,00

EUR 80,00

16.07.2019. plkst.10:00

Augusta Dombrovska iela 11-70

12,6

EUR 3300,00

EUR 200,00

EUR 330,00

EUR 80,00

16.07.2019. plkst.10:30

Altonavas iela 19-2

29,8

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

16.07.2019. plkst.11:00

Āžu iela 12-12

19,9

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

16.07.2019. plkst.11:30

Bruņinieku iela 147-7

59,3

EUR 15700,00

EUR 300,00

EUR 1570,00

EUR 350,00

16.07.2019. plkst.13:00

Ceļinieku iela 12-7

16

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

16.07.2019. plkst.13:30

Čiekurkalna 2.līnija 28-7

20,6

EUR 3000,00

EUR 200,00

EUR 300,00

EUR 80,00

16.07.2019. plkst.14:00

Daudzeses iela 5-8

19,7

EUR 7600,00

EUR 300,00

EUR 760,00

EUR 140,00

17.07.2019. plkst.10:00

Elijas iela 11-5

47,5

EUR 28000,00

EUR 500,00

EUR 2800,00

EUR 350,00

17.07.2019. plkst.10:30

Kalna iela 64-5

19

EUR 3300,00

EUR 200,00

EUR 330,00

EUR 80,00

17.07.2019. plkst.11:00

Kodola iela 15-2, Kodola iela 15-3

53,6

43,5

EUR 14000,00

EUR 300,00

EUR 1400,00

EUR 350,00

17.07.2019. plkst.11:30

Lienes iela 27-12

21,4

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

17.07.2019. plkst.13:00

Mazā Bauskas iela 30-7

22,5

EUR 8600,00

EUR 300,00

EUR 860,00

EUR 140,00

17.07.2019. plkst.13:30

Matīsa iela 113-3/4

34

EUR 13000,00

EUR 300,00

EUR 1300,00

EUR 350,00

17.07.2019. plkst.14:00

Slimnīcas iela 18-8

42,5

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

18.07.2019.  plkst.10:00

Zāģeru iela 6-72

30,1

EUR 11000,00

EUR 300,00

EUR 1100,00

EUR 350,00

18.07.2019. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 08.07.2019. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mazā Nometņu iela 88-12

23,4

EUR 2500,00

EUR 200,00

EUR 250,00

EUR 50,00

18.07.2019. plkst.11:00

Limbažu iela 7-51

43,3

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

18.07.2019. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 08.07.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-33

13,4

3900,00

530,00

390,00

80,00

18.07.2019.

plkst.13.00

Jaunciema gatve 167-7

20,1

3330,00

300,00

333,00

80,00

18.07.2019.

plkst.13.30

Lielā iela 61B-1

38,3

7840,00

300,00

784,00

140,00

18.07.2019.

plkst.14.00

Lienes iela 6A-25

20,9

8320,00

300,00

832,00

140,00

22.07.2019.

plkst.13.00

Matīsa iela 82A-17

19,7

10500,00

300,00

1050,00

350,00

22.07.2019.

plkst.13.20

Matīsa iela 52D-17

42,5

20970,00

500,00

2097,00

350,00

22.07.2019.

plkst.13.40

Priežu iela 14E-90

35,2

10900,00

300,00

1090,00

350,00

22.07.2019.

plkst.14.00

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina nekustamā īpašuma – dzīvokļa domājamās daļas:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Rūpnīcas iela 7-1

21

9500,00

300,00

950,00

140,00

23.07.2019. plkst.10:00

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Avotu iela 70-4

14,6

4300,00

200,00

430,00

80,00

23.07.2019. plkst.10:30

Zilupes iela 12A

13

1600,00

100,00

160,00

50,00

23.07.2019. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 15.07.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Rūpnīcas iela 15-8

79,5

14000,00

300,00

1400,00

350,00

23.07.2019. plkst.11.30

Sīmaņa iela 6-21

22,7

9000,00

300,00

900,00

140,00

23.07.2019. plkst.13.00

Stopiņu iela 2-23

29,9

7600,00

300,00

760,00

140,00

23.07.2019. plkst.13.30

Matīsa iela 95-5

19,1

6700,00

300,00

670,00

100,00

23.07.2019. plkst.14.00

Āžu iela 10-22

24,8

6000,00

300,00

600,00

100,00

24.07.2019. plkst.10.00

Bruņinieku iela 149-5

33,8

9000,00

300,00

900,00

140,00

24.07.2019. plkst.10.30

Čiekurkalna 4.šķērslīnija 20-5

34,1

6000,00

300,00

600,00

100,00

24.07.2019. plkst.11.00

Daugavpils 49-31

21,3

11000,00

300,00

1100,00

350,00

24.07.2019. plkst.11.30

Emmas 14-8

12,6

2200,00

100,00

220,00

50,00

24.07.2019. plkst.13.00

Emmas 14-65

12,2

2200,00

100,00

220,00

50,00

24.07.2019. plkst.13.30

Krišjāņa Valdemāra iela 40-4

22,9

16800,00

300,00

1680,00

350,00

24.07.2019. plkst.14.00

Kodola iela 5-3

21,2

5300,00

300,00

530,00

100,00

24.07.2019. plkst.14.30

Krāsotāju iela 15B-37

11,2

3900,00

300,00

390,00

80,00

25.07.2019. plkst.10.00

Līksnas iela 16A-82

22,2

8200,00

300,00

820,00

140,00

25.07.2019. plkst.10.30

Mazā Lubānas iela 18-7

26,7

6300,00

300,00

630,00

100,00

25.07.2019. plkst.11.00

Ropažu iela 19-17

37,7

16000,00

500,00

1600,00

350,00

25.07.2019. plkst.11.30

Sīmaņu iela 6-25

22,7

9000,00

300,00

900,00

140,00

25.07.2019. plkst.13.00

Stērstu iela 15-7

17,7

6000,00

300,00

600,00

100,00

25.07.2019. plkst.13.30

Viļānu iela 19-8

22,2

8800,00

300,00

880,00

140,00

25.07.2019. plkst.14.00

Stopiņu iela 2-27

24,1

8000,00

300,00

800,00

140,00

29.07.2019. plkst.13.00

Stopiņu iela 2-29

28,7

8000,00

300,00

800,00

140,00

29.07.2019. plkst.13.20

Maskavas iela 130-4A

38,7

12000,00

300,00

1200,00

350,00

29.07.2019. plkst.13.40

Priežu iela 14A-59

24,3

6400,00

300,00

640,00

100,00

29.07.2019. plkst.14.00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 15.07.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina nekustamā īpašuma – dzīvokļa domājamās daļas:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Stirnu iela 22-82 (istaba Nr.3)

12,7

9500,00

300,00

950,00

140,00

30.07.2019. plkst.10:00

Zaļenieku iela 40-22 (istabas Nr.16 un Nr.17)

21,8

7600,00

300,00

760,00

140,00

30.07.2019. plkst.10:30

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Altonavas iela 19-3

27,9

10400,00

300,00

1040,00

350,00

30.07.2019. plkst.11:00

Āžu iela 10-21

16,4

3080,00

200,00

308,00

80,00

30.07.2019. plkst.11:30

Elijas iela 16-4

55

24750,00

500,00

2475,00

350,00

30.07.2019. plkst.13:00

Emmas iela 14-12

13,3

4160,00

300,00

416,00

80,00

30.07.2019. plkst.13:30

Fridriha Candera iela 7-2

44,1

25110,00

500,00

2511,00

350,00

30.07.2019. plkst.14:00

Gaileņu iela 2-4

25,2

3600,00

300,00

360,00

80,00

31.07.2019. plkst.10:00

Gardenes iela 4-10

19,4

9000,00

300,00

900,00

140,00

31.07.2019. plkst.10:30

Gardenes iela 4-19

13,9

9000,00

300,00

900,00

140,00

31.07.2019. plkst.11:00

Ģenerāļa Radziņa krastmala 19-4B

57,3

29000,00

500,00

2900,00

350,00

31.07.2019. plkst.11:30

Ģertrūdes iela 98-41

34,3

24000,00

500,00

2400,00

350,00

31.07.2019. plkst.13:00

Hāpsalas iela 21-20

26,5

7200,00

300,00

720,00

100,00

31.07.2019. plkst.13:30

Čiekuru iela 9-5

42,5

17010,00

500,00

1701,00

350,00

31.07.2019. plkst.14:00

Daugavgrīvas šoseja 1B-5

37,4

7770,00

300,00

777,00

140,00

01.08.2019. plkst.10:00

Kuldīgas iela 45A-20

15,7

5500,00

300,00

550,00

100,00

01.08.2019. plkst.10:30

Matīsa iela 82-3

32,2

17820,00

500,00

1782,00

350,00

01.08.2019. plkst.11:00

Pļavas iela 5-4A

39,7

16830,00

500,00

1683,00

350,00

01.08.2019. plkst.11:30

Priežu iela 14A-39

21,9

5200,00

300,00

520,00

100,00

01.08.2019. plkst.13:00

Ezera iela 23 k-2-23

23,6

4620,00

200,00

462,00

80,00

01.08.2019. plkst.13:30

Jēkabpils iela 16-33

25,4

8960,00

300,00

896,00

140,00

05.08.2019. plkst.13:00

Ludviķa iela 7-11

24

2450,00

200,00

245,00

50,00

05.08.2019. plkst.13:20

Pastendes iela 13-1

27

14400,00

500,00

1440,00

350,00

05.08.2019. plkst.13:40

Hāpsalas iela 26-15

20,5

7020,00

300,00

702,00

100,00

05.08.2019. plkst.14:00

Jersikas iela 25-12

17,6

7300,00

300,00

730,00

100,00

06.08.2019. plkst.10:00

Cepļa iela 14-2

Cepļa iela 14-3

40,8

36,6

29880,00

600,00

2988,00

350,00

06.08.2019. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 15.07.2019. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina nekustamā īpašuma – dzīvokļa domājamās daļas:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Stirnu iela 22-93 (istaba Nr.3)

12,9

6650,00

300,00

665,00

100,00

06.08.2019. plkst.11:00

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas (istabas):

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Hāpsalas iela 5-48

18

5800,00

300,00

580,00

100,00

06.08.2019. plkst.11:30

Hāpsalas iela 5-91

16,2

4320,00

300,00

432,00

80,00

06.08.2019. plkst.13:00

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamo telpu:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Daugavgrīvas iela 60-69A

159,2

10350,00

300,00

1035,00

350,00

06.08.2019. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 15.07.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.