• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Izsoles

Dalībnieki, kuri savus pieteikumus un pieteikumiem pievienotos dokumentus uz izsolēm vēlas iesniegt elektroniskā kārtībā, tos sūtīt uz sekojošu e-pasta adresi: izsolesdzmpk@riga.lv 

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Pļavas iela 5-4A

39,70

EUR 18700,00

EUR 500,00

EUR 1870,00

EUR 350,00

29.04.2019. plkst. 13:00

Priežu iela 14A-39

21,90

EUR 6500,00

EUR 300,00

EUR 650,00

EUR 100,00

29.04.2019. plkst. 13:20

Stirnu iela 22-13

38,10

EUR 19300,00

EUR 500,00

EUR 1930,00

EUR 350,00

29.04.2019. plkst. 13:40

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina nekustamā īpašuma – dzīvokļa domājamās daļas:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stirnu iela 22-93

12,90

EUR 8550,00

EUR 300,00

EUR 855,00

EUR 140,00

29.04.2019. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 16.04.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Matīsa iela 82-3

32,20

EUR 19800,00

EUR 500,00

EUR 1980,00

EUR 350,00

07.05.2019. plkst.10:00

Ūnijas iela 1B-8

27,00

EUR 7800,00

EUR 300,00

EUR 780,00

EUR 140,00

07.05.2019. plkst.10:30

Cepļa iela 14-2,

Cepļa iela 14-3

40,80

36,60

EUR 33200,00

EUR 600,00

EUR 3320,00

EUR 350,00

07.05.2019. plkst.11:00

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētu neapdzīvojamo telpu (istabu):

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-91

16,20

EUR 5400,00

EUR 300,00

EUR 540,00

EUR 100,00

07.05.2019. plkst.11:30

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamo telpu:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavgrīvas iela 60-69A

159,20

EUR 11500,00

EUR 300,00

EUR 1150,00

EUR 350,00

07.05.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 25.04.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bangu iela 5-1

37,20

EUR 6300,00

EUR 300,00

EUR 630,00

EUR 100,00

07.05.2019. plkst.13:30

Bauskas iela 134A-4

201,40

EUR 39900,00

EUR 500,00

EUR 3990,00

EUR 350,00

07.05.2019. plkst.14:00

Brīvības gatve 218D-18

20,50

EUR 6500,00

EUR 300,00

EUR 650,00

EUR 100,00

08.05.2019. plkst.10:00

Bruņinieku iela 93A-44

25,10

EUR 14500,00

EUR 300,00

EUR 1450,00

EUR 350,00

08.05.2019. plkst.10:30

Krišjāņa Valdemāra iela 40-4

22,90

EUR 16900,00

EUR 300,00

EUR 1690,00

EUR 350,00

08.05.2019. plkst.11:00

Krāsotāju iela 15-10

16,40

EUR 8000,00

EUR 300,00

EUR 800,00

EUR 140,00

08.05.2019. plkst.11:30

Krāsotāju iela 15B-37

11,20

EUR 4000,00

EUR 300,00

EUR 400,00

EUR 80,00

08.05.2019. plkst.13:00

Maskavas iela 130-4A

38,70

EUR 13800,00

EUR 300,00

EUR 1380,00

EUR 350,00

08.05.2019. plkst.13:30

Maskavas iela 137-2A

38,70

EUR 8000,00

EUR 300,00

EUR 800,00

EUR 140,00

08.05.2019. plkst.14:00

Mūrnieku iela 14-9

 

19,90

EUR 12000,00

EUR 300,00

EUR 1200,00

EUR 350,00

09.05.2019. plkst.10:00

Priežu iela 14A-59

24,30

EUR 6400,00

EUR 300,00

EUR 640,00

EUR 100,00

09.05.2019. plkst.10:30

Skodas iela 15-17

20,50

EUR 3500,00

EUR 200,00

EUR 350,00

EUR 80,00

09.05.2019. plkst.11:00

Stērstu iela 15-7

17,70

EUR 6400,00

EUR 300,00

EUR 640,00

EUR 100,00

09.05.2019. plkst.11:30

Stopiņu iela 2-27

24,10

EUR 9000,00

EUR 300,00

EUR 900,00

EUR 140,00

09.05.2019. plkst. 13:00

Stopiņu iela 2-29

28,70

EUR 9200,00

EUR 300,00

EUR 920,00

EUR 140,00

09.05.2019. plkst. 13:30

Strazdu iela 2-8

35,60

EUR 6000,00

EUR 300,00

EUR 600,00

EUR 100,00

09.05.2019. plkst. 14:00

Viļānu iela 19-8

22,20

EUR 9800,00

EUR 300,00

EUR 980,00

EUR 140,00

13.05.2019. plkst. 13:00

Talsu iela 5A-7

36,80

EUR 12500,00

EUR 300,00

EUR 1250,00

EUR 350,00

13.05.2019. plkst. 13:20

Talsu iela 5A-8

33,40

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

13.05.2019. plkst.13:40

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētu dzīvokli:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Draudzības iela 43-1

35,80

EUR 12950,00

EUR 300,00

EUR 1295,00

EUR 350,00

13.05.2019. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 25.04.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bruņinieku iela 149-5

33,80

EUR 9730,00

EUR 300,00

EUR 973,00

EUR 140,00

14.05.2019. plkst.10:00

Čiekurkalna 4.šķērslīnija 20-5

34,10

EUR 6560,00

EUR 300,00

EUR 656,00

EUR 100,00

14.05.2019. plkst.10:30

Čiekuru iela 9-5

42,50

EUR 21870,00

EUR 500,00

EUR 2187,00

EUR 350,00

14.05.2019. plkst.11:00

Daugavgrīvas šoseja 1B-5

37,40

EUR 9990,00

EUR 300,00

EUR 999,00

EUR 140,00

14.05.2019. plkst.11:30

Daugavpils iela 49-31

21,30

EUR 11600,00

EUR 300,00

EUR 1160,00

EUR 350,00

14.05.2019. plkst.13:00

Emmas iela 14-8

12,60

EUR 2350,00

EUR 200,00

EUR 235,00

EUR 50,00

14.05.2019. plkst.13:30

Emmas iela 14-65

12,20

EUR 2450,00

EUR 200,00

EUR 245,00

EUR 50,00

14.05.2019. plkst.14:00

Ezera iela 23 k-2-23

23,60

EUR 5940,00

EUR 300,00

EUR 594,00

EUR 100,00

15.05.2019. plkst.10:00

Hāpsalas iela 26-15

20,50

EUR 7800,00

EUR 300,00

EUR 7800,00

EUR 140,00

15.05.2019. plkst.10:30

Jēkabpils iela 16-33

25,40

EUR 11200,00

EUR 300,00

EUR 1120,00

EUR 350,00

15.05.2019. plkst.11:00

Kodola iela 5-3

21,20

EUR 5950,00

EUR 300,00

EUR 595,00

EUR 100,00

15.05.2019. plkst.11:30

Lienes iela 2-8

23,70

EUR 6510,00

EUR 300,00

EUR 651,00

EUR 100,00

15.05.2019. plkst.13:00

Līksnas iela 16A-82

22,20

EUR 8750,00

EUR 300,00

EUR 875,00

EUR 140,00

15.05.2019. plkst.13:30

Ludviķa iela 7-11

24,00

EUR 2800,00

EUR 200,00

EUR 280,00

EUR 80,00

15.05.2019. plkst.14:00

Ludviķa iela 7-21

15,50

EUR 2100,00

EUR 200,00

EUR 210,00

EUR 50,00

16.05.2019. plkst.10:00

Mazā Lubānas iela 18-7

26,70

EUR 6650,00

EUR 300,00

EUR 665,00

EUR 100,00

16.05.2019. plkst. 10:30

Pastendes iela 13-1

27,00

EUR 16000,00

EUR 500,00

EUR 1600,00

EUR 350,00

16.05.2019. plkst. 11:00

Ropažu iela 19-17

37,70

EUR 16240,00

EUR 500,00

EUR 1624,00

EUR 350,00

16.05.2019. plkst. 11:30

Sīmaņa iela 6-25

22,70

EUR 9310,00

EUR 300,00

EUR 931,00

EUR 140,00

16.05.2019. plkst. 13:00

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētas neapdzīvojamās telpas (istabas):

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-81

18,10

EUR 4160,00

EUR 200,00

EUR 416,00

EUR 80,00

16.05.2019. plkst.13:30

Hāpsalas iela 5-93

18,50

EUR 4550,00

EUR 200,00

EUR 455,00

EUR 80,00

20.05.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 07.05.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavpils iela 8B-2

26,10

EUR 10000,00

EUR 300,00

EUR 1000,00

EUR 140,00

20.05.2019. plkst.13:20

Meldru iela 10-63

24,60

EUR 9500,00

EUR 300,00

EUR 950,00

EUR 140,00

20.05.2019. plkst.13:40

Mežrozīšu iela 17-3

30,20

EUR 4900,00

EUR 300,00

EUR 490,00

EUR 80,00

20.05.2019. plkst.14:00

Nometņu iela 57-2

27,60

EUR 6200,00

EUR 300,00

EUR 620,00

EUR 100,00

21.05.2019. plkst.10:00

Rītupes iela 14-26

26,80

EUR 6800,00

EUR 300,00

EUR 680,00

EUR 100,00

21.05.2019. plkst.10:30

Salacas iela 3-1

22,80

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

21.05.2019. plkst.11:00

Salacas iela 7-13

24,50

EUR 7500,00

EUR 300,00

EUR 750,00

EUR 100,00

21.05.2019. plkst.11:30

Stūrmaņu iela 8-4

28,90

EUR 3600,00

EUR 300,00

EUR 360,00

EUR 80,00

21.05.2019. plkst.13:00

Zvīņu iela 3-7

58,70

EUR 17300,00

EUR 500,00

EUR 1730,00

EUR 350,00

21.05.2019. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 07.05.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

 

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Dārza iela 1-2

33,40

EUR 11100,00

EUR 300,00

EUR 1110,00

EUR 350,00

22.05.2019. plkst.10:00

Augusta Dombrovska 11-4

13,10

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

22.05.2019. plkst.10:30

Augusta Dombrovska iela 11-14

12,80

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

22.05.2019. plkst.11:00

Augusta Dombrovska 11-26

14,40

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

22.05.2019. plkst.11:30

Augusta Dombrovska iela 11-29

11,80

EUR 3700,00

EUR 200,00

EUR 370,00

EUR 80,00

22.05.2019. plkst.13:00

Augusta Dombrovska iela 11-31

13,80

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

22.05.2019. plkst.13:30

Augusta Dombrovska iela 11-34

13,60

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

22.05.2019. plkst.14:00

Augusta Dombrovska iela 11-39

12,50

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

23.05.2019. plkst.10:00

Augusta Dombrovska iela 11-42

12,80

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

23.05.2019. plkst.10:30

Augusta Dombrovska iela 11-71

13,50

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

23.05.2019. plkst.11:00

Augusta Dombrovska iela 11-72

13,60

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

23.05.2019. plkst.11:30

Augusta Dombrovska iela 11-73

13,30

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

23.05.2019. plkst.13:00

Augusta Dombrovska iela 11-73B

13,20

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

23.05.2019. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 15.05.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Augusta Dombrovska iela 11-2

12,90

EUR 4500,00

EUR 300,00

EUR 450,00

EUR 80,00

27.05.2019. plkst.13:00

Augusta Dombrovska iela 11-60

12,80

EUR 4900,00

EUR 300,00

EUR 490,00

EUR 80,00

27.05.2019. plkst.13:20

Jēkabpils iela 16-39

25,00

EUR 11400,00

EUR 300,00

EUR 1140,00

EUR 350,00

27.05.2019. plkst.13:40

Gardenes iela 4-25

15,80

EUR 5700,00

EUR 300,00

EUR 570,00

EUR 100,00

27.05.2019. plkst.14:00

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina nekustamā īpašuma – dzīvokļa domājamās daļas:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Matīsa iela 89A-7

38,60

EUR 20000,00

EUR 500,00

EUR 2000,00

EUR 350,00

28.05.2019. plkst.10:00

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Katrīnas dambis 22-32

142,70

EUR 64890,00

EUR 500,00

EUR 6489,00

EUR 350,00

28.05.2019. plkst.10:30

Pirts iela 13-49C

99,50

EUR 12000,00

EUR 300,00

EUR 1200,00

EUR 350,00

28.05.2019. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 15.05.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina nekustamo īpašumu:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mangaļsalas iela 7B

737,80

EUR 31600,00

EUR 500,00

EUR 3160,00

EUR 350,00

28.05.2019. plkst.13:30

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 22.05.2019. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamo telpu:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Aptiekas iela 8-110

150,40

EUR 99000,00

EUR 1000,00

EUR 9900,00

EUR 350,00

28.05.2019. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 22.05.2019. plkst.15:00.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Artilērijas iela 21-13

30,00

EUR 2200,00

EUR 200,00

EUR 220,00

EUR 50,00

29.05.2019. plkst.10:00

Avotu iela 43-15

20,80

EUR 11500,00

EUR 300,00

EUR 1150,00

EUR 350,00

29.05.2019. plkst.10:30

Čiekurkalna 4.šķērslīnija 20-7

24,80

EUR 7400,00

EUR 300,00

EUR 740,00

EUR 100,00

29.05.2019. plkst.11:00

Emmas iela 14-17

13,70

EUR 5600,00

EUR 300,00

EUR 560,00

EUR 100,00

29.05.2019. plkst.11:30

Ērģeļu iela 1-1A

23,90

EUR 6300,00

EUR 300,00

EUR 630,00

EUR 100,00

29.05.2019. plkst.13:00

Gardenes iela 4-12

19,30

EUR 7000,00

EUR 300,00

EUR 700,00

EUR 100,00

29.05.2019. plkst.13:30

Grants iela 24-4

36,30

EUR 10200,00

EUR 300,00

EUR 1020,00

EUR 350,00

30.05.2019. plkst.10:00

Matīsa iela 82-5

28,30

EUR 11900,00

EUR 300,00

EUR 1190,00

EUR 350,00

30.05.2019. plkst.10:30

Saldus iela 10-5

25,80

EUR 6400,00

EUR 300,00

EUR 640,00

EUR 100,00

30.05.2019. plkst.11:00

Spailes iela 7-5

26,80

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 100,00

30.05.2019. plkst.11:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 22.05.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Irlavas iela 1-1

21

EUR 11600,00

EUR 300,00

EUR 1160,00

EUR 350,00

03.06.2019. plkst.13:00

Pērnavas iela 56-7

22,5

EUR 3760,00

EUR 200,00

EUR 376,00

EUR 80,00

03.06.2019. plkst.13:20

Sīmaņa iela 6-17

37,9

EUR 9200,00

EUR 300,00

EUR 920,00

EUR 140,00

03.06.2019. plkst.13:40

Vēja iela 20-6,

Vēja iela 20-6A

26,6

20,2

EUR 28350,00

EUR 500,00

EUR 2835,00

EUR 350,00

03.06.2019. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 28.05.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Avotu iela 65-8

21,4

EUR 9500,00

EUR 300,00

EUR 950,00

EUR 140,00

04.06.2019. plkst.10:00

Avotu iela 65A-18A

29,3

EUR 13000,00

EUR 300,00

EUR 1300,00

EUR 350,00

04.06.2019. plkst.10:30

Friča Brīvzemnieka iela 9-7

17,7

EUR 7500,00

EUR 300,00

EUR 750,00

EUR 100,00

04.06.2019. plkst.11:00

Ieroču iela 6-16

16,5

EUR 6600,00

EUR 300,00

EUR 660,00

EUR 100,00

04.06.2019. plkst.11:30

Kalna iela 64-6

18,2

EUR 2500,00

EUR 100,00

EUR 250,00

EUR 50,00

04.06.2019. plkst.13:00

Kalna iela 64-7

20,3

EUR 2500,00

EUR 100,00

EUR 250,00

EUR 50,00

04.06.2019. plkst.13:30

Čiekurkalna 8.šķērslīnija 6-6

37,7

EUR 11000,00

EUR 300,00

EUR 1100,00

EUR 350,00

04.06.2019. plkst.14:00

Emmas iela 14-56

12,6

EUR 2000,00

EUR 100,00

EUR 200,00

EUR 50,00

05.06.2019. plkst.10:00

Ezera iela 3-2

94

EUR 17500,00

EUR 300,00

EUR 1750,00

EUR 350,00

05.06.2019. plkst.10:30

Ezera iela 29-6

24,6

EUR 4800,00

EUR 300,00

EUR 480,00

EUR 80,00

05.06.2019. plkst.11:00

Gaujas iela 37-4

28,6

EUR 12000,00

EUR 300,00

EUR 1200,00

EUR 350,00

05.06.2019. plkst.11:30

Maskavas iela 137-1A

70

EUR 12300,00

EUR 300,00

EUR 1230,00

EUR 350,00

05.06.2019. plkst.13:00

Maskavas iela 149-4

27,7

EUR 9700,00

EUR 300,00

EUR 970,00

EUR 140,00

05.06.2019. plkst.13:30

Priežu iela 6-7

22,4

EUR 6500,00

EUR 300,00

EUR 650,00

EUR 100,00

05.06.2019. plkst.14:00

Ventspils iela 27-10

24,6

EUR 11400,00

EUR 300,00

EUR 1140,00

EUR 350,00

06.06.2019. plkst.10:00

Viļņas iela 3-9

21

EUR 5500,00

EUR 300,00

EUR 550,00

EUR 100,00

06.06.2019. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 28.05.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā,22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētas dzīvojamās telpas (istabas):

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sila iela 16-17

17,3

EUR 5000,00

EUR 200,00

EUR 500,00

EUR 80,00

06.06.2019. plkst.11:00

Sila iela 16-21

17,6

EUR 5000,00

EUR 200,00

EUR 500,00

EUR 80,00

06.06.2019. plkst.11:30

Sila iela 16-22

18

EUR 5000,00

EUR 200,00

EUR 500,00

EUR 80,00

06.06.2019. plkst.13:00

Sila iela 16-24

17,8

EUR 5000,00

EUR 200,00

EUR 500,00

EUR 80,00

06.06.2019. plkst.13:30

Sila iela 16-25

17,4

EUR 5000,00

EUR 200,00

EUR 500,00

EUR 80,00

10.06.2019. plkst.13:00

Sila iela 16-26

17,4

EUR 5000,00

EUR 200,00

EUR 500,00

EUR 80,00

10.06.2019. plkst.13:20

Sila iela 16-35

17,7

EUR 5000,00

EUR 200,00

EUR 500,00

EUR 80,00

10.06.2019. plkst.13:40

Sila iela 16-43

17,3

EUR 5000,00

EUR 200,00

EUR 500,00

EUR 80,00

10.06.2019. plkst.14:00

Sila iela 16-48

17,4

EUR 5000,00

EUR 200,00

EUR 500,00

EUR 80,00

11.06.2019. plkst.10:00

Sila iela 16-49

17,5

EUR 5000,00

EUR 200,00

EUR 500,00

EUR 80,00

11.06.2019. plkst.10:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 28.05.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neapdzīvojamo telpu:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Tallinas iela 41B-49A

19,9

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

11.06.2019. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 28.05.2019. plkst.l5:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

Izsole

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Nometņu iela 7A-3

88,5

EUR 81200,00

EUR 500,00

EUR 8120,00

EUR 350,00

11.06.2019. plkst.11:30

Jersikas iela 25-7

28,2

EUR 10080,00

EUR 300,00

EUR 1008,00

EUR 350,00

11.06.2019. plkst.13:00

Čiekurkalna 2.līnija 24-9

24,6

EUR 7700,00

EUR 300,00

EUR 770,00

EUR 140,00

11.06.2019. plkst.13:30

Biķernieku iela 266-4

27,9

EUR 7200,00

EUR 300,00

EUR 720,00

EUR 100,00

11.06.2019. plkst.14:00

Emmas iela 14-60

12,9

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

12.06.2019. plkst.10:00

Gardenes iela 4-17

20,1

EUR 9900,00

EUR 300,00

EUR 990,00

EUR 140,00

12.06.2019. plkst.10:30

Kuldīgas iela 45A-12

13,1

EUR 4800,00

EUR 300,00

EUR 480,00

EUR 80,00

12.06.2019. plkst.11:00

Kuldīgas iela 45A-18

19,7

EUR 6400,00

EUR 300,00

EUR 640,00

EUR 100,00

12.06.2019. plkst.11:30

Ziemeļu iela 12-12

30,2

EUR 8900,00

EUR 300,00

EUR 890,00

EUR 140,00

12.06.2019. plkst.13:00

Avotu iela 60-13

54,9

EUR 32130,00

EUR 500,00

EUR 3213,00

EUR 350,00

12.06.2019. plkst.13:30

Āžu iela 12-7

21,7

EUR 4000,00

EUR 300,00

EUR 400,00

EUR 80,00

12.06.2019. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 05.06.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ezera iela 5A-4

24,7

EUR 3500,00

EUR 200,00

EUR 350,00

EUR 80,00

13.06.2019. plkst.10:00

Jaunciema gatve 167-10

20,9

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

13.06.2019. plkst.10:30

Ezera iela 7-8

48,1

EUR 9900,00

EUR 300,00

EUR 990,00

EUR 140,00

13.06.2019. plkst.11:00

Darba iela 11A-1

20,6

EUR 10000,00

EUR 300,00

EUR 1000,00

EUR 140,00

13.06.2019. plkst.11:30

Augusta Deglava iela 35-3

65,6

EUR 31000,00

EUR 500,00

EUR 3100,00

EUR 350,00

13.06.2019. plkst.13:00

Kliņģeru iela 2-1

51,9

EUR 15000,00

EUR 300,00

EUR 1500,00

EUR 350,00

13.06.2019. plkst.13:30

Matīsa iela 82-4

41,7

EUR 11100,00

EUR 300,00

EUR 1110,00

EUR 350,00

13.06.2019. plkst.14:00

Lienes iela 27-11

23,9

EUR 9500,00

EUR 300,00

EUR 950,00

EUR 140,00

17.06.2019. plkst.13:00

Sīmaņa iela 3A-20

21

EUR 6800,00

EUR 300,00

EUR 680,00

EUR 100,00

17.06.2019. plkst.13:20

Priežu iela 14A-55

26,4

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

17.06.2019. plkst.13:40

Augusta Dombrovska iela 11-55

13,2

EUR 2500,00

EUR 200,00

EUR 250,00

EUR 50,00

17.06.2019. plkst.14:00

Augusta Dombrovska iela 9B-5

23,9

EUR 5000,00

EUR 200,00

EUR 500,00

EUR 80,00

18.06.2019. plkst.10:00

Augusta Dombrovska iela 7-5

24,2

EUR 2000,00

EUR 100,00

EUR 200,00

EUR 50,00

18.06.2019. plkst.10:30

Alekša iela 4-3

20,1

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

18.06.2019. plkst.11:00

Avotu iela 65-16

52,2

EUR 13500,00

EUR 300,00

EUR 1350,00

EUR 350,00

18.06.2019. plkst.11:30

Mārkalnes iela 2 k-5-37

41,9

EUR 17000,00

EUR 300,00

EUR 1700,00

EUR 350,00

18.06.2019. plkst.13:00

Emmas iela 14-66

11,4

EUR 2500,00

EUR 200,00

EUR 250,00

EUR 50,00

18.06.2019. plkst.13:30

Emmas iela 14-68

13,4

EUR 2500,00

EUR 200,00

EUR 250,00

EUR 50,00

18.06.2019. plkst.14:00

Vilhelma Kreslera iela 6-2

64,9

EUR 18000,00

EUR 300,00

EUR 1800,00

EUR 350,00

18.06.2019. plkst.14:30

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 05.06.2019. plkst.15:00.

 

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.