• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Izsoles

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk – Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, vai elektroniski uz e-pastu – izsolesdzmpk@riga.lv, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildus informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruņiem 67012007, 67181393.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Altonavas iela 19-3, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 8250

27,9

9360,00

300,00

936,00

140,00

16.12.2019. plkst.13:00

Čiekuru iela 9-5, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4325

42,5

17010,00

500,00

1701,00

350,00

16.12.2019. plkst.13:20

Jersikas iela 25-12, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 8815

17,6

3650,00

300,00

365,00

80,00

16.12.2019. plkst.13:40

Ģenerāļa Radziņa krastmala 19-4B, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 8617

57,3

26100,00

500,00

2610,00

350,00

16.12.2019. plkst.14:00

Augusta Dombrovska iela 11-37, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2106

13,9

2600,00

200,00

260,00

80,00

17.12.2019. plkst.10:00

Augusta Dombrovska iela 11-48, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 0671

12,3

4700,00

200,00

470,00

80,00

17.12.2019. plkst.10:30

Augusta Dombrovska iela 11-68, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1943

13,2

5000,00

200,00

500,00

80,00

17.12.2019. plkst.11:00

Augusta Dombrovska iela 11-73A, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2107

10,7

3400,00

200,00

340,00

80,00

17.12.2019. plkst.11:30

Augusta Dombrovska iela 11-40, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1946,

Augusta Dombrovska iela 11-41, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1947

13,4

 

 

13,8

10200,00

400,00

1020,00

350,00

17.12.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 12.12.2019. plkst.15:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas (istabas):

Adrese,

kadastra Nr.

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Hāpsalas iela 5-71, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9566

18,1

6200,00

300,00

620,00

100,00

17.12.2019. plkst.13:30

Hāpsalas iela 5-79, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 9574

18

6200,00

300,00

620,00

100,00

17.12.2019. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 12.12.2019. plkst.15:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Bruņinieku iela 68A-35, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 1742

44,9

5300,00

300,00

530,00

100,00

18.12.2019. plkst.10:00

Pirts iela 11-1, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2274

61,8

6100,00

300,00

610,00

100,00

18.12.2019. plkst.10:30

Zilupes iela 12A, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 6105

13

600,00

50,00

60,00

20,00

18.12.2019. plkst.11:00

 

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 12.12.2019. plkst.15:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Fridriha Candera iela 7-2, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 5399

44,1

21000,00

500,00

2100,00

350,00

18.12.2019. plkst.11:30

Cepļa iela 14-2, Rīga, kadastra Nr. 0100 927 0043,

Cepļa iela 14-3, Rīga, kadastra Nr. 0100 918 8514

40,8

 

36,6

24000,00

500,00

2400,00

350,00

18.12.2019. plkst.13:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 12.12.2019. plkst.15:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Hāpsalas iela 21-20, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 5180

26,5

6800,00

300,00

680,00

100,00

06.01.2020. plkst.13:00

Matīsa iela 82-3, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 8537

32,2

15000,00

300,00

1500,00

350,00

06.01.2020. plkst.13:20

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 17.12.2019. plkst.15:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina nekustamo īpašumu:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Mangaļsalas iela 7B, Rīga, kadastra Nr. 0100 620 0299

737,8

25800,00

500,00

2580,00

350,00

06.01.2020. plkst.13:40

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 17.12.2019. plkst.15:00.

 

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neapdzīvojamo telpu:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

EUR

Solis

EUR

Nodrošinājums

EUR

Reģistrācijas maksa EUR

Izsole

Stabu iela 91 k-2-55, Rīga, kadastra Nr. 0100 925 4198

32,7

17800,00

500,00

1780,00

350,00

06.01.2020. plkst.14:00

 

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 17.12.2019. plkst.15:00.