• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

9. Dzīvojamām mājām Stopiņu ielā 30, Stopiņu ielā 30A, Stopiņu ielā 30B