• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

8. Teritorija starp Preiļu ielu, Ūbeles ielu un Rēzeknes ielu