• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

5. Teritorija starp Preiļu ielu, Ūbeles ielu un Rēzeknes ielu