• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

3. Kvartāls starp Glūdas ielu, Maskavas ielu, iekškvartāla ceļu (atrodas sarkanajās līnijās) un Daugavu