• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

14. Dzīvojamai mājai Bauskas ielā 134A