• Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

13. Teritorija starp Ķeguma ielu un Stirnu ielu